UITNODIGING

Symposium

woensdag 14 september 2022

10.00 - 14.30 uur

Aula Academiegebouw - Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau nodigen u van harte uit voor het HBSC-symposium “Jong in de 21e eeuw” in Utrecht.

Tijdens het symposium presenteert projectleider van het HBSC*-onderzoek Gonneke Stevens de resultaten van twintig jaar onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de Nederlandse schoolgaande jeugd (2001-2021). Vervolgens delen jongeren hun perspectief op deze bevindingen en komen verschillende professionals aan het woord.

In twintig jaar tijd is de wereld van jongeren behoorlijk veranderd. Wekten aan het begin van deze eeuw de breezer-parties in groep 8 ons zorgen, tegenwoordig is dat de almaar toenemende druk door schoolwerk die jongeren ervaren. Bovendien lijkt de coronacrisis de mentale gezondheid van jongeren geen goed te hebben gedaan.

De resultaten die gepresenteerd zullen worden, zijn gebaseerd op het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek. Dit is een vierjaarlijks, nationaal representatief onderzoek over de sociale relaties, de mentale gezondheid, het middelengebruik, het gezondheidsgedrag en de seksualiteit van jongeren in Nederland. 

Praat mee op 14 september in deelsessies over de uitkomsten van het nieuwste rapport en de vertaling naar actiegerichte aanbevelingen voor beleid, onderwijs en zorg. En luister mee tijdens de talkshow waarin deskundigen uit onderwijs, beleid, zorg, belangenorganisaties en de politiek vanuit hun sector op de bevindingen reageren en reflecteren.

Meld u aan voor het symposium via deze link. Wel willen we u er op wijzen dat we nog een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar hebben, om die reden is het hoofdprogramma via een livestream te volgen. Voor het verkrijgen van de link dient u zich daarvoor aanmelden.

Meer informatie, het programma, de sprekers en het HBSC-onderzoek vindt u op onze website.

Het symposium vindt plaats in de aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

* Het Nederlandse Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek