Heeft u vragen over het symposium? 

Stuur dan een email naar: info@jongin21eeuw.nl