Aanmelden

Aanvraag STAP-aanmeldingsbewijs
 

Studentgegevens

Student-, klant-, of inschrijvingsnummer waaronder student bij u bekend is op moment van afgifte STAPaanmeldingsbewijs.
Eén tot en met twintig karakters. Bijvoorbeeld “12345” of “1234567890AbcdE12345”.

Scholingsgegevens

De naam van de uitvoerende opleider van de scholing zoals ook opgenomen in het STAPscholingsregister bij de Opleider id.

De naam van de opleiding (en daarmee van de scholing) die de student gaat volgen zoals ook opgenomen in het STAPscholingsregister.

Administratieve gegevens al voor ingevuld in formulier, deelnemer kan deze vragen niet wijzigen.