Via onderstaand formulier kun je je aan- of afmelden voor de OverEIND reis naar Lille die plaatsvindt van 12 t/m 15 april 2023. 

Verplichte vragen zijn gemarkeerde met een asterisk (*). 

Wij ontvangen graag een kopie van jouw (geldige) paspoort of ID-kaart (deze mag ook per e-mail worden toegezonden).

Bij inschrijving tot deelname verklaar je tevens akkoord te gaan met de aan deze conferentie verbonden voorwaarden. Je tekent hiervoor een machtigingsformulier. Het machtigingsformulier download je via deze link. Print het formulier uit en upload hem vervolgens hieronder.