AOM 14 oktober 2022

 

Thema

Actualiteiten collectief arbeidsrecht

 

Het programma

Op 14 oktober a.s. vindt de tweede AOM plaats. Niels Jansen en Ester Koot-van der Putte staan stil bij enkele essentiële onderwerpen op het gebied van collectief arbeidsrecht waaronder vormen van gebondenheid, tijdsaspecten als nawerking, uitleg van de cao, toelating tot het overleg, alsmede recente ontwikkelingen op het gebied van werkingssfeerproblematiek.

Na afloop van de bijeenkomst bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in het arbeidsrecht. Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor vragen en debat.

 

Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Online &  Roeterseilandcampus - gebouw B

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 14 oktober om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren