14 oktober 2022

 

Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap


      Reminder uitnodiging AOM 14 oktober

Er is fysiek en online nog plek bij de AOM-bijeenkomst van 14 oktober a.s.!

Sprekers

Dr. mr. E. (Esther) Koot-van der Putte

Dr. mr. N. (Niels) Jansen

 

Ester Koot-van der Putte en Niels Jansen staan stil bij enkele essentiële onderwerpen op het gebied van collectief arbeidsrecht waaronder vormen van gebondenheid, tijdsaspecten als nawerking, uitleg van de cao, toelating tot het overleg, alsmede recente ontwikkelingen op het gebied van werkingssfeerproblematiek.

Na afloop van de bijeenkomst bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in het arbeidsrecht. Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor vragen en debat.

 

Datum 14 oktober 2022 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 14 oktober om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de link onderaan deze uitnodiging te klikken. U komt dan in het aanmeldformulier van aanmelder.nl terecht. Ook de bevestiging van uw aanmelding, de factuur en het certificaat worden via aanmelder verstuurd. De prijs voor de bijeenkomst bedraagt €150,- en levert 2 PO-punten op. U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.

 

Afmelden?

Indien u bent aangemeld, maar verhinderd blijkt, kunt u zich afmelden tot 08.00 uur op de dag van de bijeenkomst via pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp: "afmelden AOM-bijeenkomst 14 oktober 2022". Na 08.00 uur kan uw deelname niet meer geannuleerd worden! 

 

Overzicht bijeenkomsten 2022-2023

We hebben de zomer gebruikt om de website aan te passen. De bijeenkomsten staan in een schema en waar spreker en/of onderwerp al bekend is, is dat al zichtbaar: AOM (Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap) - AIAS-HSI - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)

 

Uitschrijven mailinglijst?

Wilt u niet langer emails ontvangen met betrekking tot de AOM-bijeenkomsten? Stuur dan een email naar pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp 'uitschrijven mailinglijst AOM'.

 

Programma

09.15 uur Presentatie Niels jansen
10.15 uur Koffiepauze
10.30 uur Presentatie Esther Koot-van der Putte
11.30 uur Afsluiting bijeenkomst
 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren