03 november 2022

12:00 - 12:45

Inloop Netwerkdag Drone en ontvangst met broodjes

12:45 - 12:50

Opening Wiebe de Jager van Dronewatch

12:50 - 13:00

Theo de Vries, directeur Unmanned Valley – Waar zijn we?

13:00 - 13:35

Plenaire presentatie en panelgesprek over de inzet van DCNL

13:35 - 13:55

Demo BVLOS vlucht Unmanned Valley

13:55 - 14:05

Plenaire presentatie NEN; ontwikkeling industriestandaarden

14:05 - 14:40

Pauze


 

14:40 - 15:15

Deelsessies ronde 1
 

DCNL werkgroep Verantwoord Vliegen

Hoe kunnen daar als sector laten zien waar onze meerwaarde ligt voor de maatschappij? 

Kennisplatform U-Space

Update over ontwikkelingen U-Space en in gesprek over het toetsingskader voor het aanwijzen van U-Spaceluchtruim.

 

15:25 - 16:00

Deelsessies ronde 2

DCNL werkgroep Luchtruim

De werkgroep Luchtruim buigt zich over diverse vraagstukken om drones op een veilige en efficiënte manier in te passen in het luchtruim. Tijdens deze deelsessie gaan we met u over diverse uitdagingen in het luchtruim aan de hand van stellingen en een interactieve kaart.

 

Kennisplatform U-Space

Update over de ontwikkelingen U-Space en in gesprek over de ontwikkeling van de luchtruimrisicobeoordeling.

16:05 - 16:10

Afsluiting door Wiebe de Jager

16:10 - 17:00

Netwerkborrel

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren