28 september 2023

14:30 - 15:00

Ontvangst

15:00 - 17:00

Workshop 'Wegwijs in oerwoud van duurzaamheid' (let op: apart aanmelden)

17:00 - 18:00

Italiaans buffet

18:00 - 18:10

Welkom, toelichting door Paul Jongerius over Atelier Jongerius en een update van het afdelingsbestuur

18:10 - 18:35

Ivo Opstelten van de Stroomversnelling/Verbouwstromen neemt ons vlot mee in de nieuwe wetgeving op het gebied van verduurzaming van woningen.

- EnergiePrestatieVergoeding (EPV)
- de vernieuwende regelgeving rond hypothecair krediet
- en een nieuwe subsidieregeling waarmee een impuls gegeven gaat worden aan de investering in, en het gebruik van, industrieel vervaardigbare renovatieconcepten voor grootschalige toepassing.

18:35 - 19:05

2 deelsessies, maak je keuze uit;

1. Routekaart naar emissievrije zones, Job van den Broek neemt ons mee in een stappenplan.
2. In de verdiepende deelsessie wordt met de deelnemers verkend wat voor een renovatieconcepten en -modules wenselijk zijn om in splijtvrije stappen woningen naar 2050-prestaties (op het gebied van energie- én materiaalgebruik) te brengen en hoe deze optimaal in kunnen spelen op de nieuwe beleidsinstrumenten.

19:05 - 19:50

Presentatie van best practices

- Woningbouw: renovatie- en verduurzamingsprojecten van corporatiewoningen door Zwaluwe Bouw met hun opdrachtgever Alwel
- Utiliteitsbouw: nieuwbouw Koning Willem I College in Den Bosch door Heerkens van Bavel Bouw met de Nieuwe Architecten.

19:50 - 20:00

Plenaire afronding. Er is nog gelegenheid om met een drankje af te sluiten.