AOM 9 december 2022

Sprekers
mr. dr. Monica Wirtz (senior adviseur juridische zaken bij AWVN)
mr. drs. Astrid Helstone (advocaat bij Stibbe)

Thema

Concurrentie-afspraken over loon en niet-werven van personeel: over de interactie tussen het mededingingsrecht en het arbeidsrecht  

Het programma

Op 9 december a.s. vindt de vierde AOM plaats. Monica Wirtz bespreekt de cao en het kartelverbod, de ACM-leidraad over de mogelijkheid tot het maken van collectieve afspraken met ZZP-ers, de Europese richtsnoeren voor collectieve overeenkomsten met ZZP-ers en het voorstel van de richtlijn platformwerkers. Hierna bespreekt Astrid Helstone mededingingstoezicht op de arbeidsmarkt: ratio en oorsprong, de ACM-leidraad over niet-werving personeel, de verhouding tussen het concurrentiebeding ex 7:653 BW en het kartelverbod en de aandachtspunten voor werkgevers bij de sancties en handhaving.

Na afloop van de bijeenkomst bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in het arbeidsrecht. Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor vragen en debat.

 

Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Online &  Roeterseilandcampus - gebouw B

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 9 december om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren