AOM 9 december 2022

  Concurrentiebeperking in tijden van arbeidsmarktkrapte

Sprekers

mr. drs. Astrid Helstone (advocaat bij Stibbe)
prof. dr. Paul de Beer (Bijzonder hoogleraar Arbeidsverhouding bij de Universiteit van Amsterdam)

Thema

Binding van werknemers in een krappe arbeidsmarkt: over arbeidsmobiliteit en concurrentie.

Het programma

Op 9 december a.s. vindt de vierde AOM plaats. Astrid Helstone zal aandacht besteden aan onder meer de actualiteit en de herziening van concurrentiebedingen ex art 7:653 BW en het Meijndert Trucking-arrest over de invulling van het ‘te beschermen belang’. Paul de Beer zal ingaan op ‘alternatieve’ mogelijkheden voor werkgevers om in tijden van arbeidskrapte werknemers te binden. Denk aan opleiding, investering en betere arbeidsvoorwaarden. In de kern gaat het daarbij steeds om de vraag welke waarde werk heeft.

Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor vragen en debat.

 

Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Online &  Roeterseilandcampus - gebouw B

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 9 december om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren