AOM 10 maart 2023: Actualiteiten platformwerk

 

Sprekers

Prof. dr. Jaap van Slooten (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en partner Stibbe)
mr. Jorn Kloostra (Docent en promovendus Radboud Universiteit)

Thema

Platformwerk, ontwikkelingen in wetgeving, beleid en jurisprudentie.

Het programma

Op 10 maart 2023 vindt alweer de zesde AOM plaats. De bijeenkomst zal gaan over platformwerk. Jaap van Slooten en Jorn Kloostra zullen o.a. ingaan op de volgende onderwerpen:

  • Beleidsmatige ontwikkelingen in Nederland en op het niveau van de EU, zoals de concept richtlijn verbetering arbeidsvoorwaarden bij platformwerk en de Richtsnoeren betreffende de toepassing van het mededingingsrecht op collectieve overeenkomsten inzake de arbeidsvoorwaarden van zelfstandigen zonder personeel.
  • Jurisprudentie en in het bijzonder het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad dat binnenkort wordt verwacht.

Na afloop van de bijeenkomst bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken in het arbeidsrecht. Uiteraard is er weer ruimschoots gelegenheid voor vragen en debat.

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 10 maart om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

Datum 10 maart 2023 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren