AOM 10 maart 2023: Actualiteiten klokkenluiden

 

Sprekers

Mr. K. (Katja) van Kranenburg – Hanspians (Partner / Advocaat CMS)
Mr. S. (Suzanne) Hidajat – Engelsman (Wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden)

Thema

Inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)

Het programma

Op 10 maart 2023 vindt alweer de zesde AOM plaats. Katja van Kranenburg – Hanspians en Suzanne Hidajat – Engelsman praten u bij over de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) en de gevolgen voor de praktijk. De sprekers belichten de Wbk en gaan ook in op daaraan gerelateerde onderwerpen. Wat is nodig om te voldoen om aan de Wbk en hoe borgen ondernemingen dat zij in het geval van een 'misstand' de juiste stappen zetten. Suzanne is werkzaam als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad. Zij spreekt op persoonlijke titel. Tijdens het eerste uur gaat Suzanne in op de volgende vragen:

  1. Wat is een ‘vermoeden van een misstand’? 
  2. Wanneer is een interne meldprocedure verplicht?
  3.  Welke beschermingsmaatregelen tegen benadeling zijn er en wie kan daar een beroep op doen?

Ook het overgangsrecht komt aan bod. Katja is advocaat bij CMS. Zij gaat in op de wijze waarop ondernemingen kunnen komen tot een nieuwe klokkenluidersregeling en hoe deze zich verhoudt tot andere regelingen die gedrag binnen de onderneming coderen. De werkgever kan niet om de werknemer heen bij de invoering, niet alleen vanwege het nieuwe instemmingsrecht onder de Wbk, maar ook omdat het essentieel is te borgen dat werknemers begrijpen welk loket bij welke situatie hoort. Ook wordt ingegaan op do's en don'ts bij onderzoek naar aanleiding van een melding of klacht.

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 10 maart om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

Datum 10 maart 2023 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren