10 maart 2023

 

Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap


     Actualiteiten klokkenluiden

 

Sprekers

Mr. K. (Katja) van Kranenburg – Hanspians (Partner / Advocaat CMS)
Mr. S. (Suzanne) Hidajat – Engelsman (Wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden)

Thema

Inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) en de gevolgen voor de praktijk

Het programma

Zoals u vast heeft meegekregen, is de Deliveroo-uitspraak wederom uitgesteld. We zullen dus nog even moeten wachten op eventuele 'richtlijnen' van de Hoge Raad bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie en met name bij de invulling van gezag. In verband hiermee zal de AOM-bijeenkomst van 10 maart 2023 daarom niet gaan over platformwerk, maar over een ander relevant en actueel onderwerp: klokkenluiden. Katja van Kranenburg – Hanspians en Suzanne Hidajat – Engelsman praten u bij over de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) en de gevolgen voor de praktijk. De sprekers belichten de Wbk en gaan ook in op daaraan gerelateerde onderwerpen. Wat is nodig om te voldoen om aan de Wbk en hoe borgen ondernemingen dat zij in het geval van een 'misstand' de juiste stappen zetten. Suzanne is werkzaam als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad. Zij spreekt op persoonlijke titel. Tijdens het eerste uur gaat Suzanne in op de volgende vragen:

  1. Wat is een ‘vermoeden van een misstand’? 
  2. Wanneer is een interne meldprocedure verplicht?
  3.  Welke beschermingsmaatregelen tegen benadeling zijn er en wie kan daar een beroep op doen?

Ook het overgangsrecht komt aan bod. Katja is advocaat bij CMS. Zij gaat in op de wijze waarop ondernemingen kunnen komen tot een nieuwe klokkenluidersregeling en hoe deze zich verhoudt tot andere regelingen die gedrag binnen de onderneming coderen. De werkgever kan niet om de werknemer heen bij de invoering, niet alleen vanwege het nieuwe instemmingsrecht onder de Wbk, maar ook omdat het essentieel is te borgen dat werknemers begrijpen welk loket bij welke situatie hoort. Ook wordt ingegaan op do's en don'ts bij onderzoek naar aanleiding van een melding of klacht.

We hopen u allen te zien op 10 maart 2023 over de Wet bescherming klokkenluiders!

Datum 10 maart 2023 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre
 

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 10 maart om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de link onderaan deze uitnodiging te klikken. U komt dan in het aanmeldformulier van aanmelder.nl terecht. Ook de bevestiging van uw aanmelding, de factuur en het certificaat worden via aanmelder verstuurd. De prijs voor de bijeenkomst bedraagt €150,- en levert 2 PO-punten op. U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.

 

Afmelden?

Indien u bent aangemeld, maar verhinderd blijkt, kunt u zich afmelden tot 08.00 uur op de dag van de bijeenkomst via pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp: "afmelden AOM-bijeenkomst 10 maart 2023". Na 08.00 uur kan uw deelname niet meer geannuleerd worden!


Ook interessant: de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

De PALA is dé leergang op het gebied van het arbeidsrecht. Verkrijg specialistische kennis waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt.
De voorjaarseditie van de PALA start op donderdag 9 maart 2023 in Rotterdam. Ditmaal georganiseerd vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Voor meer informatie en aanmelden, zie Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) - AIAS-HSI - Universiteit van Amsterdam (uva.nl)


Uitschrijven mailinglijst?

Wilt u niet langer emails ontvangen met betrekking tot de AOM-bijeenkomsten? Stuur dan een email naar pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp 'uitschrijven mailinglijst AOM'.

 

Programma

09.15 uur Presentatie Suzanne Hidajat – Engelsman
10.15 uur Koffiepauze
10.30 uur Presentatie Katja van Kranenburg – Hanspians
11.30 uur Afsluiting bijeenkomst
 
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren