20 maart 2023

13:15 - 13:45

Inloop/opbouw standhouders zonder deelname opening | Walk-in companies without participation opening

14:00 - 16:00

Netwerken | Networking