Het Ontwikkelingsprofiel©
Van theorie naar praktijk

Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met het Ontwikkelingsprofiel als referentiekader 

Het Ontwikkelingsprofiel (OP) brengt het psychosociaal functioneren van de cliënt in beeld zoals zich dat dagelijks manifesteert in uiteenlopende situaties en op uiteenlopende levensgebieden. Zowel adaptieve oplossingen als disadaptieve patronen worden zo op een inzichtelijke manier naast elkaar in kaart gebracht.

Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Maar met OP breng je ook iemands gezonde capaciteiten en de nog onbenutte mogelijkheden in beeld.

Op deze manier kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke aspecten van het persoonlijkheidsfunctioneren. Hiermee krijgt het diagnostisch proces meer reliëf en diepgang en kan een passend behandelaanbod worden gekozen.

Wat leert u?
Tijdens deze cursus leert u hoe het OP is opgebouwd, hoe u het in de praktijk kunt gebruiken en hoe u de resultaten implementeert in het behandelcontact. Ook gaan we in op het gebruik van de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV) en bespreken we de plaatsbepaling van het OP binnen de (persoonlijkheids)diagnostiek en de resultaten van de wetenschappelijke validering.

Deze cursus volgt u online. Er is plaats voor maximaal 18 personen dus wacht niet te lang en ga direct naar inschrijven.

Inhoud

Dag 1: de opbouw van het OP en het gebruik daarvan als referentiekader. Wat zijn de kenmerken van de ontwikkelingsniveaus en ontwikkelingslijnen? Na een inleiding op het OP leert u aan de hand van concrete uitspraken van cliënten de niveaus en lijnen te onderscheiden. Ook oefent u met concreet doorvragen op het denken, voelen en handelen van de cliënt.

Dag 2: de therapeutische consequenties van het OP. Hoe kies je op basis van het OP een behandelvorm die goed aansluit bij de sterke en zwakke kanten (mogelijkheden en beperkingen) van de cliënt? Welke patronen in het OP treffen we aan bij specifieke doelgroepen, zoals cliënten met borderline problematiek of eetstoornissen?

Dag 3: de toepassing van het Ontwikkelingsprofiel en de plaats van het OP bij persoonlijkheidsdiagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Uitleg en toepassingsmogelijkheden van het Ontwikkelingsprofiel interview-methode en de Ontwikkelingsprofielvragenlijst (OPV).

Lees hier meer over het programma 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren