Dag 1: 14 november  

Docent dr. Quin van Dam 

Verplicht bestuderen voor de eerste dag

  • Dam, Q.D. van (2011). Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel. T. v. Cliëntgerichte psychotherapie. 49; 307-319 (pdf).
  • Dam, Q.D. van (2017). Afweermechanismen. In: Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (red). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie. Blz. 86-96. Uitgever: Diagnosis (als pdf).

Facultatief
uit: Abraham RE (2005). Het Ontwikkelingsprofiel. (Herdruk Stichting Ontwikkelingsprofiel 2020). 

  • Hoofdstuk 1 ‘Het Profielschema’. Blz 5 tm 9.
  • Hoofdstuk 2 ‘Ontwikkelingsniveau’s’. Blz 10 tm 18.
  • Hoofdstuk 3 ‘Ontwikkelingslijnen’. Blz 19 tm 60.

Programma dag 1 
9.30-10.30 Interactieve inleiding in het Ontwikkelingsprofiel
10.30-10.45  Pauze
10.45-11.30  Toelichting en oefening met de disadaptieve niveaus structuurloosheid, fragmentatie en egocentriciteit
11.30-12.30  Toelichting en oefening met de disadaptieve niveaus symbiose, verzet en rivaliteit.
12.30-13.30  Lunch
13.30-14.30 Toelichting en oefening met de adaptieve niveaus Individuatie, verbondenheid, generativiteit en rijpheid
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.45 Inschatting van de behandelmogelijkheden met het ontwikkelingsprofiel
15.45-16.15  Casuïstiek bespreking
16.15-16.30 Huiswerk en evaluatie

Dag 2: 28 november 
Docent drs. Laura van Riel

Verplicht bestuderen voor de tweede dag

Hoofdstukken 4 (Blz 61 tm 68) en 7 (Blz 96 tm 98) uit: Abraham RE (2005). Het Ontwikkelingsprofiel. (Herdruk Stichting  Ontwikkelingsprofiel 2020). 


Programma dag 2
9.30-10.15 Bespreken vragen en huiswerk van sessie 1
10.15-10.45 Positionering OP ten behoeve van diagnostiek en indicatiestelling
10.45-11.00 Pauze
11.00-12.30 Doorvragen ABC en oefenen met casuïstiek
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Therapeutische consequenties
14.30-14.45 Pauze
14.45-15.30 Videovoorbeeld en Ontwikkelingsprofiel bespreken
15.30-16.00 Ontwikkelingsprofielen uit het wetenschappelijk onderzoek naar Binge Eating Disorder
16.00-16.30 Planning huiswerk volgende keer, evaluatie en afsluiting

Dag 3: 12 december 
Docent: dr. Theo Ingenhoven 

Verplicht bestuderen voor de derde dag

  • Ingenhoven, T. J. M., Polak, M. G., Van, H. L., & Abraham, R. E.  (2012). OntwikkelingsProfiel Vragenlijst (OPV)-versie 1.0. [Developmental Profile Inventory]. Stichting Ontwikkelingsprofiel: Amsterdam [Developmental Profile Foundation]. Met handleiding.
  • Theo Ingenhoven, Marike Polak, Laura van Riel, Han Berghuis & Rien Van (2018). Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Handleiding voor de klinische praktijk. Uitgave Stichting Ontwikkelingsprofiel.

Facultatief

  • Ingenhoven T J M & Abraham R E (2010). Making diagnosis more meaningful. The Developmental Profile: a psychodynamic assessment of personality. American Journal of Psychotherapy, 64, 215-238.
  • Polak, M.G., Van, H.L., Overeem-Seldenrijk, J., Heiser, W. J., & Abraham, R.E. (2010). The Developmental Profile: validation of a theory driven instrument for personality assessment. Psychotherapy Research, 20(3), 259-272
  • Polak, M. G., Van Riel, L., Ingenhoven, T. I. & Van, H.L. (2018). Assessment of psychodynamic personality functioning by self-report: Psychometric properties of the Developmental Profile Inventory (DPI). Journal of Psychiatric Practice, 24 (4), 239-252.

Programma dag 3 
9.30- 10.15 Ontwikkelingsprofielen uit de praktijk: indicatiestelling en behandeling
10.15-10.45 Voorbeeld van het Ontwikkelingsprofiel interview (video): samen scoren
10.45-11.15 Pauze
11.15-12.30 De Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV) en bespreken huiswerk
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Overzicht van wetenschappelijk onderzoek met het Ontwikkelingsprofiel en de OPV tot op heden
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.00 De plaats van het OP en OPV binnen de persoonlijkheidsdiagnostiek: relatie tot andere theoretische concepten en diagnostische instrumenten
16.00-16.30 Evaluatie van de cursus en afsluiting
Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren