Rutger Kappe is lector van het lectoraat Studiesucces bij Hogeschool Inholland en doet sinds 2015 onderzoek naar het verbeteren van het studie- en studentsucces in het hoger onderwijs. Focus daarbij zijn een drietal onderzoekslijnen: Engagement & Actieve participatie, Studentenwelzijn & Duurzame inzetbaarheid, en Zelfregie & Eigenaarschap. Meer informatie over het lectoraat en publicaties zijn hier te vinden. Rutger is ook betrokken bij het R6 beleidsonderzoekteam en dat team doet onder andere de ‘100 dagen hogeschool’ (monitor en onderzoek) en een longitudinaal onderzoek naar het effect van het uitgestelde BSA op studievoortgang.