03 juli 2023

11:45 - 12:00

Online check-in

12:00 - 13:00

Inhoudelijk programma met discussie

Moderator:
Dr. ir. Anne van der Eijk

Tafelgasten:

  • Dr. Sven Mioeg, oncologisch chirurg (LUMC)
  • Prof. dr. ir. Atze Boerstra, hoogleraar Building Services Innovation (TU Delft)
  • Ivo de la Rive Box, Msc, Advisor Greentech bij NLC Healthtech Venture Builder
  • Prof. dr. Martine de Vries, hoogleraar Normatieve aspecten van geneeskunde (Universiteit Leiden / LUMC)
13:00 - 13:15

Afsluiting