FIAR 


De brancheorganisatie voor producenten/importeurs van consumer electronics

FIAR is hét kenniscentrum voor importeurs van audio, imaging en tv. We informeren deelnemers over actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, markttrends en producenten- verantwoordelijkheid. Ook behartigt FIAR de belangen van producenten/importeurs. Dit alles om de branche te ondersteunen.

 

Kennissessie Right to Repair

Eerder dit jaar, op 22 maart, is er door de Europese Commissie een voorstel voor Recht op Reparatie (of Right to Repair) gepubliceerd. We belichten dit voorstel tijdens de Kennissessie vanuit drie invalshoeken. Allereerst gaan we in op wat het voorstel precies inhoudt, wat er precies moet en waar de ruimte zit. De gebruiksduur van een product speelt hierin een belangrijke rol. Daarna bekijken we het onderwerp vanuit de bril van de consument. Wat moeten en kunnen zij, wat wil de consument en hoe kunnen we consumentengedrag veranderen. Tot slot benaderen we het Recht op Reparatie vanuit de kant van de producenten en bedrijven. Er zit al veel beweging in de markt en het is goed hier even bij stil te staan. Wat kunnen we als producenten, importeurs en retailers allemaal wel, en wat is of lijkt onhaalbaar? We eindigen het programma met een paneldiscussie met scherpe vragen onder begeleiding van een moderator.  

Na de Kennissessie bent u weer helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van Right to Repair en weet u waar de uitdagingen én de kansen liggen.


U kunt zich aanmelden via het Aanmeldformulier. Verder kunt u op de volgende pagina's meer informatie vinden over het Programma en de Locatie.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren