30 november 2023

09:15 - 10:00

Ontvangst

10:00 - 10:15

Opening | Dagvoorzitter Michel Loeve

10:15 - 11:15
11:15 - 11:45

Pauze

13:15 - 14:05

Lunch

14:55 - 15:05

Wisselen van sessie

15:55 - 16:25

Pauze

16:25 - 16:55

Afsluitende keynote door Loek Peters

Maak de ander beter 

17:00

Borrel