Bijeenkomst Veilige E-mail Coalitie

Op 6 juli, van 13.30 tot 16.00 uur nodigen we je graag uit voor een bijeenkomst in Utrecht van de Veilige E-mail Coalitie.
Aanmelden is verplicht, dit kan makkelijk via dit aanmeldformulier.
Met de Veilige E-mail Coalitie nemen bedrijfsleven en overheid het gezamenlijke initiatief tot brede invoering van e-mailbeveiliging en up-to-date e-mailstandaarden om zo bij te dragen aan een veiliger internet. Op 6 juli staan we graag met jullie stil bij de ontwikkelingen en de toekomstige uitdagingen van de VEC.

Locatie:

Je bent welkom in het Rijkskantoor De Knoop,  Croeselaan 14, te Utrecht. 

Programma:

We staan graag met jullie stil over de ontwikkelingen van het breed invoeren van e-mailbeveiliging en up to date standaarden sinds we in 2017 met de VEC gestart zijn. Hoe verloopt de adoptie in het algemeen en hoe kijken we inmiddels aan tegen de intentieverklaring waar we mee gestart zijn? 

De conceptagenda ziet er als volgt uit:

 • Welkom, opening en vaststelling agenda [Gerben Klein Baltink, voorzitter] – 13.30 uur
 • Introductie door ontvangende organisatie [N.t.b., Belastingdienst] – 13.40 uur
 • Terugkoppeling van open dialoog over Universal Acceptance [Gerben Klein Baltink, Platform Internetstandaarden, en Alisa Heaver, ministerie van Economische Zaken en Klimaat] – 13.50 uur
 • Toepassing van internetstandaarden voor websites en e-mail van bedrijven [Eelco van Vliet, CBS] – 14.00 uur
 • Resultaten van meting deelnemers aan Veilige E-mail Coalitie [Benjamin Broersma, Forum Standaardisatie] – 14.20 uur
 • Pauze – 14.40 uur
 • Ervaringen met de implementatie en ondersteuning van moderne internetstandaarden, in het bijzonder DANE, en cijfers over gebruik [Sidsel Jensen, Open-Xchange] – 14.55 uur
 • Nieuwe Technische Richtlijn “Veilig E-mail Transport” van het BSI [Patrick Koetter, eco – Association of the Internet Industry] – 15.15 uur
 • Doorpakken op intentieverklaring [Gerben Klein Baltink, voorzitter] – 15.35 uur
 • W.v.t.t.k. – 15.45 uur
 • Sluiting en borrel – 16.00 uur

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Rick van Rooijen (rick.vanrooijen{@}logius.nl), of Lisanne van Helten (Lisanne.vanhelten{@}ecp.nl.)

 

We verwelkomen je graag op 6 juli a.s.!