Ontdek NewBee Fest #2

“De Plek der Moeite” op vrijdag 6 oktober op de Windesheim Campus in Zwolle 

scroll down for English -

Na het overweldigende succes van de eerste editie in Rotterdam, vindt het NewBee Fest dit jaar plaats op vrijdag 6 oktober in het bruisende Zwolle, op de campus van Hogeschool Windesheim. Dit evenement brengt docenten, studenten, opleidingsmanagers, ondersteuners, directieleden, onderzoekers en lectoren uit het hoger economisch onderwijs samen. Samen willen we leren, inspireren en innoveren voor een duurzame toekomst. Voor onze internationale collega's en studenten hebben we ook een speciaal Engelstalig programma.

Wat is het NewBee Fest? 

Het NewBee Fest is een dynamisch festival waar we de noodzaak, het plezier en de uitdagingen van vernieuwend business en economisch onderwijs met elkaar delen. Vernieuwing komt niet vanzelf, het vergt inspanning. Maar dat is juist goed! Op deze plek van uitdagingen vinden we elkaar en leren we van elkaars ervaringen. Het evenement is vrij toegankelijk en gratis.

Voor wie?

Voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaam en toekomstbestendig hoger economisch onderwijs. Kom en deel je ervaringen, ontdek nieuwe inzichten, bespreek dilemma's en probeer nieuwe tools uit. Verbreed je horizon en verrijk je kennis!

Tweede editie?

Dit is de tweede editie van het NewBee Fest. De eerste editie was vorig jaar in Rotterdam en dit jaar hebben wij het stokje overgenomen en geven wij dit na oktober weer door aan de volgende hogescholen.

Meld je nu aan!

Wacht niet langer en meld je uiterlijk vrijdag 29 september aan via ons registratieformulier! We kijken ernaar uit om je te verwelkomen op vrijdag 6 oktober op de campus van Windesheim. Samen creëren we een inspirerende omgeving waar vernieuwing en duurzaamheid centraal staan. Tot snel!

 

Discover NewBee Fest #2: "The Place of Effort" on Friday, October 6th, at the Windesheim Campus in Zwolle

After the overwhelming success of the first edition in Rotterdam, this year's NewBee Fest will take place on Friday, October 6th in the vibrant city of Zwolle, at the Windesheim Campus. This event brings together educators, students, program managers, support staff, directors, researchers, and lecturers from higher education in economics. Together, we aim to learn, inspire, and innovate for a sustainable future. For our international colleagues and students, we also offer a special English-language program.

What is NewBee Fest?

NewBee Fest is a dynamic festival where we share the necessity, joy, and challenges of innovative business and economics education. Innovation doesn't happen on its own; it requires effort. And that's a good thing! It is in this place of challenges that we find each other and learn from one another's experiences. The event is open to the public and free of charge.

Who is NewBee Fest for?

NewBee Fest is for anyone who wants to contribute to sustainable and future-proof higher education in economics. Come and share your experiences, discover new insights, discuss dilemmas, and try out new tools. Broaden your horizons and enrich your knowledge!

Second edition?

This is the second edition of the NewBee Fest. The first edition took place last year in Rotterdam, and this year we have taken over and will pass it on to the next universities of applied sciences after October.

Join us!

Don't wait any longer and register by Friday, September 29th at our registration page! We look forward to welcoming you on Friday, October 6th at the Windesheim Campus. Together, we will create an inspiring environment where innovation and sustainability take center stage. See you soon!

 

Team NewBee Fest editie #2

Liesbeth Rijsdijk, lector Netwerken in een Circulaire Economie, Hogeschool Windesheim

Lineke Stobbe, directeur Windesheim Honours College, Hogeschool Windesheim

Evert Jan Velzing, lector Urban Innovation, Hogeschool Windesheim

Nadia Stappenbelt, project medewerker, Hogeschool Windesheim

Bianca van Elp, project coördinator, Hogeschool Windesheim

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren