Introductiebijeenkomst Studeren met een Functiebeperking
Paula van Galen
06-21192706
powerplatform@hr.nl

Het powerplatform van de afdeling Studentenwelzijn is een netwerk dat is opgezet door en voor studenten die studeren met een functiebeperking. 
Check HINT onder 'Hulp bij studie' voor meer informatie.