Aanmelden

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Kinderen

Let op: deze training zal in het Engels gegeven gaan worden!

Persoonlijke gegevens

Let op: De kosten voor deze training worden automatisch intern doorberekend naar de kostenplaats waar u werkzaam bent op basis van een intern tarief. U dient dan ook voorafgaande uw aanmelding toestemming te vragen bij uw (zorg)manager om deze training te volgen.

 

Gegevens accreditatie

Let op: Om accreditatiegegevens te kunnen toekennen is het van belang dat wij beschikken over correcte en volledige gegevens. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat in dit aanmeldformulier de volgende informatie wordt ingevuld:

  • Nederlandse Beroepsvereninging waar u lid van bent
  • Volledige naam (zoals geregistreerd bij de beroepsvereniging, incl. voorletters en event. meisjesnaam)
  • Lidmaatschapnummer en/of BIG nummer


Indien onze administratie niet voorzien is van bovenstaande gegevens dan is het helaas niet mogelijk om bij het afronden van deze training accreditatiepunten toe te kennen. 

 

Factuurgegevens


Toelatingseisen

U kunt de specifieke toelatingseisen voor deze training terugvinden op onze website, meer specifiek bij de omschrijving van de doelgroep.

Let op: wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden en u zich wel inschrijft voor deze training dan kunnen wij u helaas geen accreditatiepunten toekennen.

    

Algemene voorwaarden

Aanvullende vragen

Let op: we willen u vragen rechtstreeks contact met ons op te nemen wanneer we uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken voor onze (financiële) administratie.

      

Alvorens u overgaat tot het verzenden van dit aanmeldformulier willen we u graag vriendelijk verzoeken om de ingevulde gegevens te controleren, met name de factuur- en accreditatiegegevens. Alvast onze dank hiervoor.

€ 375,00

Totaal: € 375,00

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren