Scroll for English

Beste collega,

Wij nodigen je van harte uit voor de officiële opening van onze prachtige C-vleugel op woensdag 11 oktober 2023. Deze dag markeert een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons instituut. We vieren niet alleen de samensmelting van de twee instituten, RBS en HRBS, maar ook het feit dat al onze businessopleidingen weer in één gebouw gehuisvest zijn. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

We beloven je een dag vol inspirerende verhalen. In de ochtend starten we met de feestelijke openingsceremonie, gepresenteerd door dagvoorzitter Jörgen Raymann. In de middag hebben we een gevarieerd aanbod van boeiende lezingen en workshops, gebaseerd op onze vier kernthema's. Zo kun je een moord oplossen met behulp van AI of het belevenistheater bezoeken. In de mediatheek kun je deelnemen aan verschillende (online) spellen, en als je altijd al hebt willen weten waar ons kenniscentrum op dit moment aan werkt, dan is dit je kans.

Je kunt zelf kiezen welk gedeelte je wilt bijwonen, het ochtendgedeelte, het middaggedeelte of beide. Er is echter wel een disclaimer, want voor het ochtendgedeelte is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan. Het programma van de dag is als volgt:

 

Ochtend  

Ontvangst  

09:30 – 10:00 uur  

Welkom door de dagvoorzitter, 

speech lid college van bestuur en openingshandeling door directie 

10:00 – 11.00 uur  

Rondleiding nieuwe gebouw 

11:00 – 12:00 uur  

Lunch 

12:00 – 13:00 uur 

 

Middag 

Ontvangst  

13:00 – 14.00 uur 

Workshops/lezingen 

14:00 – 16:30 uur 

Borrel  

16:30 – 18:00 uur 

 

Je kunt je aanmelden via de onderstaande knop. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een week voor de opening het volledige programma met aanvullende informatie.

Heb je vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres rbs-communication@hr.nl.

We kijken ernaar uit om deze dag samen met jou te vieren!

 

Met vriendelijke groet,

Directie Rotterdam Business School

 

Fred Feuerstake en Mariska Wit

 


Dear colleague,

We cordially invite you to the official opening of our magnificent C-wing on Wednesday, October 11, 2023. This day marks a new chapter in the history of our institute. We are not only celebrating the merger of the two institutions, RBS and HRBS, but also the fact that all our business programmes are once again housed in one building. We do not want this occasion to pass by unnoticed.

We promise you a day filled with inspiring stories. In the morning, we will kick off with a festive opening ceremony, hosted by the master of ceremonies, Jörgen Raymann. In the afternoon, we have a diverse range of engaging lectures and workshops based on our four core themes. You can solve a murder using AI or visit the experiential theater. In the media library, you can participate in various (online) games, and if you have ever wanted to know what our knowledge centre is currently researching, this is your chance.

You can choose which part of the day you would like to attend: the morning session, the afternoon session, or both. However, please note that there are limited seats available for the morning session, so please RSVP quickly. The programme is as follows:

Morning

Welcome

09:30 – 10:00 hrs.  

Welcome by the master of ceremonies, speech by a member of the board and official opening by management 

10:00 – 11:00 hrs.  

Guided tour of the new building

11:00 – 12:00 hrs.  

Lunch 

12:00 – 13:00 hrs. 

 

Afternoon

Welcome                       

13:00 – 14:00  hrs.

Workshops/lectures

14:00 – 16:30  hrs.

Drinks   

16:30 – 18:00  hrs.

 

You can register via the button below. After registration, you will receive a confirmation, and one week before the opening, you will receive the full programme with additional information.
 

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at the email address rbs-communication@hr.nl.

We look forward to celebrating this day with you!

 

Kind regards,

 

Management of Rotterdam Business School

Fred Feuerstake and Mariska Wit