Een blik naar voren met de data van nu

De economische groei in Nederland is in de eerste helft van 2023 stilgevallen. Tegelijkertijd wordt er nog steeds gesproken over een ‘oververhitte economie’ waar het tekort aan arbeidskrachten nog steeds de meest genoemde belemmering is door ondernemers. Er wordt veel van ondernemers verwacht op het gebied van verduurzaming en digitalisering terwijl onder andere de stijgende rente het verkrijgen van financiering niet makkelijker heeft gemaakt. Tel daar ook nog een onzeker politiek landschap en een veranderende wereldorde bij op. Wat kunnen we vertellen over de huidige situatie? En welke uitdagingen en kansen ontstaan hier mee voor ondernemers?

Op 15 november komen we samen in Den Haag met experts uit de statistiek, beleid, wetenschap en de praktijk en gaan we in op bovenstaande kwesties. We doen dit aan de hand van de nieuwste cijfers over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt die gepresenteerd zullen worden door Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Mathijs Bouman, econoom en journalist, zal vervolgens zijn visie op de huidige situatie geven en vooruitkijken naar de drijvende factoren voor de Nederlandse economie in de komende jaren. Na het eerste plenaire gedeelte zijn er drie parallelle expertsessies over de arbeidsmarkt, de platformeconomie & cybersecurity en het conjunctuurpanel met het ondernemersvertrouwen. Samen met experts kijken we naar de huidige stand van zaken en discussiëren we over hoe de dynamiek de komende jaren zullen veranderen en welke impact die kunnen hebben voor de Nederlandse ondernemer.

We sluiten de middag af met een plenaire sessie van het Nederlandse Comité voor Ondernemerschap (NCvO) over de staat van het mkb; hoe staan Nederlandse ondernemers er nu echt voor? Barbara Baarsma, econome en lid van het NCvO, zal aan de hand van het net gepubliceerde jaarbericht 2023 de staat van het mkb toelichten. Heeft het Nederlandse mkb voldoende toegang tot financiering en personeel? En zijn ondernemers in staat om mee te gaan met de transities op het gebied van verduurzaming en digitalisering? Het gaat hierbij om verandervermogen, wederzijds vertrouwen en onderlinge kennisuitwisseling tussen ondernemers maar met name ook in relatie tot de overheid. Structuur, samenhang en samenwerking zijn de sleutel tot succes.

Denkt u mee?

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit symposium. Een divers gezelschap bevordert het gesprek. Samen met u kunnen we vanuit verschillende perspectieven nadenken over de toekomst van ondernemen in Nederland!

Bekijk het programma en meld u direct aan. Tot 15 november op het CBS!