15 november 2023

12:00 - 13:00

Aankomst en lunch

13:00 - 13:10

Opening

Maarten Alders, directeur bedrijfsstatistieken CBS, Marjolijn Jaarsma, dagvoorzitter

 

13:10 - 14:10

Inleiding

Cijfers door Peter Hein van Mulligen, duiding door Mathijs Bouman

14:10 - 14:30

Pauze

14:30 - 15:30

Expertsessies

1. De toekomst van de arbeidsmarkt

- Jessie Bakens (ROA)

- Martijn Souren (CBS)

2. Conjunctuurpanel met het ondernemersvertrouwen

- Kasper Buiting (VNO-NCW / MKB Nederland)

Raymond Ooms (CBS)

3. Platformeconomie & cybersecurity

- Geertjan Holtrop (Ministerie EZK)

- Bart Klijs (CBS)

- Eelco van Vliet (CBS)

15:30 - 15:45

Pauze

15:45 - 16:30

Staat van het mkb: hoe staan Nederlandse ondernemers er nu echt voor?

Barbara Baarsma namens het Nederlands Comité voor Ondernemerschap

 

16:30 - 16:45

Afsluiting

Marleen Verbruggen hoofddirecteur Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen CBS

 

16:45 - 17:30

Borrel