ZorgTech bijeenkomst duurzame bekostiging: 'Innovatie, wie betaalt dat?'
Dinsdag 14 november 10.00-12.30 uur, Gebouw De Heuvel, Schuin tegenover de Laurenskerk Rotterdam

Als zorgtechnologische ondernemer richt je je vaak vooral op de technologische ontwikkeling van je oplossing. Pas in een later stadium komen certificering en bekostiging echt ter sprake. Dat is niet eenvoudig: de gezondheidszorg kenmerkt zich door complexe bekostigingsstructuren, vaak een relatief kleine markt of niche voor je oplossing en langere doorlooptijden door onder andere certificering.

Dit alles vraagt om een lange adem. Maar wie gaat dat betalen?

Er zijn subsidieprogramma’s, innovatiebudgetten, innovatie- en investeringsfondsen, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase van je bedrijf en oplossing. En ook veranderen rollen: zorgorganisaties en gemeenten die niet alleen als inkoper optreden, maar mede-ontwikkelaar worden of zelfs investeerder. Zorgverzekeraars bijvoorbeeld, die met innovatiefondsen investeren in veelbelovende oplossingen. Of private investeerders die maatschappelijke impact steeds zwaarder laten meewegen.

Vanuit het innovatieprogramma ZorgTech nodigen InnovationQuarter, TNO en Medical Delta je uit om de kansen en uitdagingen van deze verschillende bekostigingsopties te bespreken. Waar loop jij tegen aan bij het duurzaam bekostigen van jouw innovatieve oplossing? Ga met experts, investeerders en collega-ondernemers in gesprek en deel de best practices

Registreer je hier voor de bijeenkomst

Bekijk hier het programma

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, TNO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter, TNO en Medical Delta.