Dag van de Gebiedsontwikkeling: student ontmoet praktijk!

Op 8 november vindt alweer de tweede editie plaats die de SKG samen met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft organiseert. Vorig jaar is een eerste, geslaagde editie van de Dag van de Gebiedsontwikkeling georganiseerd met als doel (bouwkunde)studenten en professionals uit het vakgebied bij elkaar te brengen. Het is een middag om van elkaar te leren en zo samen de toekomst van het vakgebied vorm te geven. 

Bij zijn? Laat ons weten dat je komt door je nu vast aan te melden!
Deelnemen is kosteloos, wel geldt voor de lunch: op=op. 

Programma
De dag opent met een lopend lunchbuffet. Vanaf 13:00 uur start een inhoudelijke programma met keynotes, inspirerende studentenpitches en een goede discussie over actuele opgaven in gebiedsontwikkeling. We sluiten de dag natuurlijk af met een borrel. Dit alles vindt plaats in de welbekende Oranje Zaal (Oostserre) van de Faculteit Bouwkunde in Delft!

De Dag van de Gebiedsontwikkeling vindt plaats in de laatste week van het derdejaars studentenvak ‘Gebiedsontwikkeling in het Metropolitane Landschap’. Gouda staat in het studiejaar 2023-2024 centraal en is gekozen i.s.m. het programma Mooi Nederland (Ministerie van BZK). De bachelorstudenten zullen in groepen voor 3 deelgebieden een ontwerp en ontwikkelstrategie maken. Zij zullen daarbij rekening houden met de grote verdichtings‐ en transitieopgaven die aan de orde zijn: woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en gezonde, (natuur)inclusieve steden. Drie studententeams zullen hun ideeën pitchen op de Dag van de GO. Het team met de meest onderscheidende presentatie en toelichting wint een leuke prijs.