Slotbijeenkomst Team Preventie


Op donderdag 29 februari 2024 vindt de Slotbijeenkomst Team Preventie plaats bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Deze bijeenkomst is speciaal voor collega’s van SZW, UWV, de SVB, VNG en gemeenten. Met de bijeenkomst rondt Team Preventie zijn tweejarig programma af en brengt het team zijn eindadvies uit: ‘Preventie – Een kwestie van doen!’ 

Ondanks de inspanningen van de uitvoerende instanties op het gebied van voorlichting en dienstverlening, worden er nog steeds door uitkeringsontvangers regelmatig fouten en vergissingen gemaakt. Dit kan nare gevolgen hebben zoals terugvorderingen en boetes die we mogelijk hadden kunnen voorkomen.  

Team Preventie heeft gezien dat er bij beleidsmakers, uitvoerders, professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers al veel kennis aanwezig is die ingezet kan worden voor het versterken van de preventieve aanpak. De aanwezigheid van deze kennis heeft de problemen echter nog niet opgelost. Uitkeringsontvangers maken nog steeds regelmatig fouten en uitkeringsinstanties missen kansen om mensen hiervoor te behoeden. Als de wetgever en de uitvoering minder afhankelijk willen zijn van repressie, is preventie noodzakelijk en mogelijk ook effectiever om naleving te versterken.

Preventie moet weg uit de vrijblijvendheid. Team Preventie is van mening dat het nu tijd is voor de volgende stap: van denken naar doen! 
Wil je ook ervaringen uitwisselen en met anderen in gesprek gaan over preventie binnen de handhaving van sociale zekerheid, meld je dan nu hier aan!

Tijdens het plenaire programma zal dr. ir. Frédérique Six, universitair hoofddocente bij de Afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, een interessante lezing geven over preventie en vertrouwen. ‘Preventie vraagt om vertrouwen: hoe doe je dat verantwoord?’. Hierna ga je zelf aan de slag in twee workshoprondes. Je kunt je inschrijven voor twee interessante workshops en kiezen uit: ‘Leren van complexe handhavingsvraagstukken’, ‘Inzet van ervaringskennis in beleid’, ‘Retour afzender: deze brief is te ingewikkeld voor mij’ of ‘SZW-maatwerkplaats’. 

We sluiten het programma plenair af met een presentatie van het eindadvies door de voorzitter Team Preventie, prof. dr. Menno Fenger, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aanwezig om het eindadvies in ontvangst te nemen.