30 mei 2024

15:30

Inloop

16:00

Opening met gedeputeerde Jo-Annes de Bat en aansluitend keynote speaker Helga van Leur

Tijdens het diner staat per gang een ander thema op de kaart.

17:00

Amuse & voorgerecht

17:40

Hoofdgerecht

18:20

Nagerecht

18:40

We halen de highlights van de 4 thema's op en stellen kansen vast. Zien we opklaring aan de horizon?

19:30

Einde. Napraten tot 20.00 mogelijk.