Congres Veerkrachtige & Weerbare Samenleving


Graag nodigen we je uit voor het congres van de Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving!

Op woensdag 15 mei 2024 brengen we experts van ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, actieve burgers en sociaal wetenschappers samen om kennis over het thema veerkracht en weerbaarheid in de samenleving te vergroten en netwerken te versterken.

Wat doet de Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving?
De Agenda Veerkrachtige en Weerbare Samenleving helpt gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties met het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van individuen en groepen in de samenleving. Meer kennis en middelen kunnen bijdragen aan het vergroten van sociale stabiliteit in Nederland. De nadruk van de agenda ligt op preventie en zet in op beschermende factoren, zoals zelfredzaamheid, identiteitsontwikkeling en sociale inclusie. Het congres over veerkracht en weerbaarheid is het eerste grote evenement van de Agenda Veerkrachtige & Weerbare Samenleving sinds de start in 2023.