dinsdag 26 november
Sporen voor verandering

Hoe collectiviteit in het bedrijfsleven een weg baant voor maatschappelijke transitie 

 

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Er wordt gesproken van een polycrisis, waarbij de afzonderlijke problematieken als een web verweven zijn, waaronder de milieu- en klimaatcrisis, de zorg- en wooncrisis en de toenemende sociaaleconomische ongelijkheid. We beginnen steeds meer in te zien dat dit web mede gevormd is door een dominant economisch paradigma dat gericht is op individuele winstmaximalisatie, gevoed door onderlinge concurrentie.

We denken in een heldere rolverdeling. De overheid heeft de hand in de publieke zaak voor zover het budget dat toelaat. Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen voor werkgelegenheid en de groei van de economie. En de burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen in beide domeinen: als burger en als consument. Hoewel het een grote kracht is geweest achter de grote economische welvaart, heeft deze strikte rolverdeling er ook voor gezorgd dat we elkaar niet meer weten te vinden om de grote opgaven samen te tackelen. Dat kan anders. 

Ruimte voor samenwerking, collectiviteit en meervoudige waardecreatie

Vanuit deze ontsporing ontstaat de noodzaak tot een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Collectiviteit stelt het gezamenlijke belang voorop. Het betekent denken en handelen in netwerken. Focus op de eigen organisatie maakt plaats voor samenwerking in ketens, particuliere winstmaximalisatie voor maximale en houdbare meervoudige waardecreatie. Hoe werken we samen om nieuwe sporen te vinden? Collectiviteit geeft een tussenruimte waarin we op basis van verbinding een betere invulling kunnen vinden. Het is geen nieuw begrip, maar in ons huidige paradigma gericht op de markt wel atypisch. Er zijn talloze mooie voorbeelden van succesvolle coöperaties en samenwerkingsverbanden, maar het krijgt in de media en in het onderwijs nauwelijks aandacht. 

Daarom onderzoekt lector Frank Berkers met zijn team hoe collectiviteit in het bedrijfsleven bevorderd kan worden. Welke manieren zijn er om collectiviteit te organiseren en te schalen? En welke aanpassingen zijn er nodig in de interne en externe omgeving? Tijdens de openbare les op 26 november komen deze onderwerpen aan bod, aan de hand van concrete voorbeelden. Samen met diverse inspirerende gastsprekers kijken we naar hoe we samen vormgeven aan bedrijfscollectiviteit in onze regionale economie.

 

Praktische informatie & aanmelden

Datum: dinsdag 26 november
Locatie: auditorium, Hogeschool Rotterdam Business School (locatie)

 

Voorlopig programma

14:30 uur Openbare Les
17:30 Einde