Webinars gerodontologie

In de afgelopen jaren zijn er door de vakgroep gerodontologie en Nascholing CTM, beiden onderdeel van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG, meerdere live webinars uitgezonden. Van deze webinars zijn opnames beschikbaar om terug te kijken.

Hieronder vindt u een omschrijving van de webinars die u terug kunt kijken. Via het tabblad 'Webinar aanvragen' kunt u zich aanmelden en aangeven welk webinar u terug wenst te kijken. 

Let op: wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verouderde informatie i.v.m. nieuwe ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben na de opname van het webinar.

 

Slijmvliesafwijkingen bij ouderen - 19 maart 2024
Slijmvliesafwijkingen zien we met enige regelmaat bij ouderen voorbijkomen bijvoorbeeld als gevolg van medicatie, bepaald gedrag, voeding of als uiting van orale pathologie. Diagnosticeren van de afwijking is daarbij van groot belang want kleine onschuldig ogende plekjes kunnen soms een vervelende diagnose hebben. Tijd is daarin van groot belang; hoe later een pathologische afwijking gediagnosticeerd wordt hoe moeilijker de behandeling en daarmee ook hoe ongunstiger de prognose. Kennis op dit vlak is daarom belangrijk.

In dit webinar zal kaakchirurg en oncoloog prof. dr. Max Witjes ons meenemen in de wereld van orale slijmvliesafwijkingen bij ouderen en het pluis niet pluis gevoel onder tandheelkundige zorgprofessionals bespreken. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: wat voor soort afwijkingen zijn er en hoe moet je er naar kijken? Wat is verdacht en wat niet? Wanneer schakel ik een expert in en wanneer niet? En wat betekent dat eigenlijk voor de patiënt als ik hiervoor ga verwijzen? Of andersom; u ziet een mogelijk verdachte afwijking en wilt verwijzen maar de behandelend arts vindt dat niet nodig. Wat dan?  


Farmacologie in de ouderen tandheelkunde - 14 december 2023
In de mondzorgpraktijk worden we meer en meer geconfronteerd met ouderen die vaak een lijst aan medicatie gebruiken. Deze medicatie is vaak van invloed op mondgezondheid en tandheelkundige therapie. Daarover weten we het nodige maar wat als wij zelf aan die lijst nog medicatie willen toevoegen waar moeten we dan rekening mee houden en wat als iemand bv de medicatie die we voorschrijven helemaal niet kan inslikken door slikproblemen (dysphagie)? Tijdens dit webinar gaan we in gesprek experts op gebied farmacotherapie en nemen we een kijkje in de wereld van de apotheker. Wat kan de apotheker voor ons betekenen als het gaat om medicatie in de ouderen tandheelkunde en hoe werken we goed samen?

Sprekers: prof. dr. Anita Visser, dr. Herman Woerdenbag en Edgard Weening.
    
Herkennen van, en omgaan met psychiatrische problematiek bij patiënten in de tandartspraktijk - 30 maart 2023

Goede hersenfunctie is cruciaal in ons dagelijkse bestaan. Hoe ouder we worden hoe groter de kans op problemen met het brein en ons functioneren. 

In dit webinar zal prof. dr. Iris Sommer, psychiater en auteur van het boek 'Haperende hersenen', ons uitgebreid informeren over deze functie in relatie tot ouderen zodat u deze cognitieve problemen bij ouderen vroegtijdig kunt signaleren en weet hoe hier mee om te gaan.
    
Ouderenmishandeling - 23 juni 2022

Kindermishandeling is een onderwerp dat je als mondzorgverlener af en toe voorbij ziet komen. De meesten van ons zijn ook alert op signalen van kindermishandeling. Maar hoe zit dat met ouderen? Jaarlijks worden 1 op de 50 thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen.

In deze interactieve webinar zal drs. Miriam van Houten (arts) uitleg geven over de verschillende vormen en signalen van ouderenmishandeling en hoe deze in de praktijk eventueel zijn te herkennen. Zij is o.a. voorzitter geweest van de in 2018 opgestelde richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein van de NVKG (Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie).
    
Parkinson - 16 november 2021

In 2019 waren er in Nederland 52.900 mensen met de ziekte van Parkinson. En met het vergrijzen van de samenleving zal dit aantal voor de komende jaren nog verder toenemen. Het is daarmee geen toevalligheid meer als u als mondzorgprofessional gevraagd wordt om zorg te verlenen aan een patiënt die door de ziekte is getroffen. Iedere tandarts zal vroeg of laat te maken krijgen met patiënten die de ziekte hebben. Veelal patiënten die nog een eigen gebit hebben al dan niet in combinatie met complexe prothetische voorzieningen. Voor het opstellen van een passend (levensloop bestendig) behandelvoorstel en het leveren van adequate mondzorg is gedegen kennis van de aandoening belangrijk. Wat is het eigen precies? Hoe verloopt de ziekte? Welke behandelingen voor de ziekte zijn er in welke situatie mogelijk? Hoe verlopen die behandelingen? Waarom is de ene Parkinson patiënt de andere niet? Zijn er oplossingen te verwachten in de toekomst, en hoe zit het met de mondgezondheid?

In dit webinar zullen prof. dr. Anita Visser, hoogleraar gerodontologie, en prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar neurologie en klinisch farmacoloog, deze onderwerpen met u bespreken in de hoop u meer handvatten te geven wanneer u gevraagd wordt mondzorg te verlenen aan Parkinsonpatiënten.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren