Veerkrachtig en flexibel: toekomstbestendig opleiden!

We hebben weer een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd die ons meenemen in toekomstbestendig opleiden.

We starten dinsdag met een interessante uiteenzetting over generaties in organisaties. We gaan kennismaken met het generatieleren. En hoe we de kwaliteiten van de generaties kunnen benutten voor het leren en opleiden in de praktijk. Ook besteden we aandacht aan wat er voor de verschillende generaties nodig is om met plezier aan het werk te zijn.

In de middag staat het nieuwe LOP (Landelijke OpleidingsPlan) centraal en zullen we door middel van een semi plenaire sessie en een aantal workshops ingaan op wat dit voor ons kan betekenen en hoe je hier invulling aan kunt geven.

We eindigen de dinsdag met de inmiddels vertrouwde activiteit waarin diverse collega’s je meenemen op de MTB, rennend door de omgeving van Woudschoten, of juist binnen met een kwast in je hand.

Woensdag staat in het teken van innovatie. Wat komt er allemaal op ons af en hoe gaan we daarmee om? We laten ons inspireren en gaan praktisch aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. In de middag twee workshoprondes waarin innovaties uit de praktijk centraal staan.

Onder het kopje Workshops en programma vind je informatie over alle workshops en het programma. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren