Semi plenaire sessie dag 1 dinsdag

Semi plenair: implementeren LOP.
door Charlotte de Neve en Suzanne van Steijn

Zoals iedereen inmiddels wel heeft gehoord is er een nieuw Landelijk OpleidingsPlan (LOP) voor de huisartsopleiding. Inmiddels is het LOP goedgekeurd door het College Geneeskundig Specialismen (CGS) en is het vanaf 1 maart 2024 geïmplementeerd bij alle opleidingen.
In deze interactieve, semi plenaire sessie nemen Charlotte de Neve (coördinator opleiders) en Suzanne van Steijn (coördinator onderwijs) de meest recente ontwikkelingen door en bespreken we wat voor invloed het nieuwe LOP heeft op het opleiden in de praktijk.

Workshops dag 1 dinsdag

1. Begeleiden zelfsturend leren.
door Jantien van Santen

Deze workshop gaat over zelfsturend leren in de huisartsopleiding. Wat betekent dit voor mij als huisartsopleider, wat doe ik zelf al en wat kan ik nog meer doen? Samen verkennen we een aantal mogelijkheden die je hebt als huisartsopleider om zelfsturend leren toe te passen. We vragen je om van tevoren een vragenlijst in te vullen en deze mee te nemen naar de workshop.

Jantien van Santen is adviseur opleiderscurriculum

2. Persoonlijk Leiderschap.
door Alla Liberova en Henry de la Croix

Wij leven in tijden van grote en complexe transities. De zorg loopt tegen grenzen aan en het zorgsysteem implodeert. De tijd vraagt om grote mate van ontvankelijkheid en leerbereidheid, om het zoeken naar ruimte voor vernieuwing en creativiteit, om dappere keuzes, om wendbaarheid... Kortom het doet steeds meer beroep op Persoonlijk Leiderschap.
Als huisarts & opleider ben jij daarbij een zeer belangrijke schakel! Voor onze ambitie “Toekomstbestendig te kunnen opleiden”, zien wij VEERKRACHT & FLEXIBILITEIT als twee belangrijke pijlers bij het aanboren van eigen talent in leiderschap.

In de workshop “Persoonlijk Leiderschap” laten we je JOUW INNERLIJKE BRON van leiderschap op een wat onorthodoxe wijzen ervaren! De bron weerspiegelt je ware kracht, weerbaarheid en flexibiliteit; stel je vooral open voor inspiratie en persoonlijke leerervaringen!

Alla Liberova is docent bij het LUMC
Henry De La Croix, trainer & energetische coach

3. Hoe geef ik opbouwende, narratieve feedback?
door Charlie Ramsaran

Bij het begeleiden van je AIOS is het geven van effectieve (narratieve) feedback essentieel. Maar hoe breng je de boodschap? Hoe schrijf je deze op? En wat heb je nodig bij (ook je eigen) weerstand hierbij? In deze interactieve workshop zullen we een mooie aanzet doen tot het vinden van antwoorden hierop en zul je je feedbackvaardigheden aanscherpen.

Charlie Ramsaran is gedragswetenschappelijk docent in jaar 1 en begeleider/ontwikkelaar van onderwijs voor opleiders bij de Huisartsopleiding. Daarnaast is hij met zijn psychologie-achtergrond POH-GGZ bij Gezondheidscentrum Hubertusduin in Den Haag.

4. Voelen en denken in balans, optimaliseren van je veerkracht en flexibiliteit.
door Peter van der Meer

Denken en voelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons voelende lichaam geeft signalen door en het is nodig daar aandacht voor te hebben. 
Met praktische en inzicht gevende oefeningen kun je ervaren hoe je met bewuste aandacht belastbaar om kunt gaan met situaties. En evenwicht kunt houden tussen wat je denkt, voelt en doet. Dé basis om veerkrachtig met verwachtingen en druk om te gaan en je mentale en emotionele flexibiliteit te behouden, in contact met de ander en de omgeving, ook binnen de context van opleiden en opgeleid worden.

Peter van der Meer is arts, haptonoom, Jungiaans facilitator, coach

5. Biased Awareness Training.
door Heleen Breedveld en Hedwig Vos

 Inclusie en diversiteit: een workshop waarin we interactief aan de slag gaan met casuïstiek rondom diversiteit en inclusie vraagstukken en de koppeling van de aios.

Heleen Breedveld is tutor bij Huisartsopleiding LUMC, Supervisor/Coach en Dru Yogadocent
Hedwig Vos is Hoofd huisartsopleiding LUMC, associate professor, en huisarts in Den Haag

Workshops dag 2 woensdag

1. Datagebruik in huisartsenpraktijk - van ‘administratieve last’ naar ‘waardevolle ondersteuner’
door Dennis Mook en Willian van Dijk

In ieder visiedocument, toekomstplan of regeerakkoord staat het: in een toekomstbestendige (huisartsen)zorg wordt effectiever omgegaan met data of informatie. Maar tot op heden is een HIS niet veel meer dan een digitaal logboek. Wat houdt het toekomstige gebruik van data in de huisartsenzorg in en hoe bereid ik mezelf en mijn AIOS voor op deze toekomst? Hoe kan zorgdata gebruikt worden voor een betere en efficiëntere zorg, maar misschien ook wel in het onderwijs?
Doelstellingen
- Informeren over toekomstige toepassingen van zorgdata
- Exploreren over toepassingen van data in eigen praktijk
- Activeren tot het begeleiden van de AIOS in het gebruik van digitale informatie


Dennis is huisarts in Lisse en associate professor in Leiden. Hij deed tijdens zijn PhD onderzoek met verschillende grote epidemiologische datasets. Nu zet hij zich als hoofd van het Extramuraal LUMC Academisch Netwerk (ELAN) in om routine zorg data op een waardevolle manier in te zetten.
Willian is AIOTHO (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) en doet op dit moment onderzoek naar verschillende onderwerpen binnen COVID-19.

2. De goede huisarts, omgaan met oeverloosheid
door Miami Al-Sabiry (AIOTHO)

Hoe kan de opleider met een 'end in mind' bijdragen aan het vormen van een goede huisarts in een dynamisch en oeverloos vakDe goede huisarts vanuit de perspectieven van opleider en AIOS. Van de fulltime praktijkhouder tot de huisarts die kan omgaan met oeverloosheid. Hoe kan de educational alliance in de huisartsopleiding bevorderd worden?
In deze workshop gaan we dit gezamenlijk uitzoeken en geven we suggesties voor de begeleiding van de aios in deze dynamiek.

Miami Al-Sabiry is arts in opleiding tot huisarts-onderzoeker (AIOTHO), haar promotieonderzoek is onderwijsgericht en gaat over professionele identiteitsontwikkeling in de huisartsopleiding. 

3. Andersom organiseren
door Daphne Mous 

Hoe ga je om met mogelijke personeelstekorten of ontevredenheid bij jou of je werknemers? Een kritische blik op de dagindeling en taakverdeling van jou als praktijkhouder/opleider, je aios en overige personeel.
Onze beide praktijken hebben afgelopen jaar een verandering van werkwijze doorgemaakt, die we graag met jullie delen.

Daphne Mous, is praktijkhouder bij GC Merenwijk in Leiden en daarnaast docent aan de huisartsopleiding.
 

4. Procesmanagement en digitalisering
door Michiel van Zadelhoff

Een praktische workshop waarbij je met elkaar, net als aios, een werkproces in de huisartspraktijk analyseert en verbetert. Ook staan we met elkaar stil bij het thema digitalisering. Lukt het je nog om in mogelijkheden te denken als het om digitalisering gaat en aios te inspireren of zijn de rollen omgedraaid? 

Michiel van Zadelhoff, praktijkhoudend huisarts Gouda sinds 2005, CMIO (chief medical innovation officer) en bestuurslid bij Zorggroep Mediis, docent bij de differentiatie Beleid en Beheer (AIOS 3e jaar).

5. Financieel management
door Ger Plat

Vorig jaar is er een nieuw pakket aan onderwijsprogramma’s Praktijkmanagement voor aios ontwikkeld; de Profclass. Dit bestaat uit 6 clusters. Eén van die clusters is Financieel management. In deze workshop geef ik u inzicht in de onderwijsprogramma’s die de aios in het eerste en derde jaar gaan krijgen in dit cluster. Praktijkopdrachten in de opleidingspraktijk zijn een belangrijk onderdeel van de Profclass. We staan stil bij de opdrachten dit bij dit cluster horen. Ook frissen we uw eigen kennis op gebied van financiën op.  

Ger Plat is docent praktijkmanagement bij de Huisartsopleiding UMCG. Hij is gastdocent praktijkmanagement bij de huisartsenleidingen van het AMC, Eindhoven en Maastricht. Hij heeft als projectleider Inhoud de ontwikkeling van de Profclass begeleid bij de Schola Medica.

6. Medisch leiderschap
door Maartje Offerhaus

We bekijken het onderwijsmateriaal van de Profclass Visie en medisch leiderschap. Met behulp van het visie vierluik uit de e-learning formuleer je een visie op je rol als huisartsopleider. We staan met elkaar stil bij het opleiden van aios in medisch leiderschap. Kortom ontdek op welke manier de Profclass het opleiden in praktijkmanagement ondersteunt.

Maartje Offerhaus is inmiddels 15 jaar verbonden aan de huisartsopleiding LUMC als huisartsdocent en kaderhuisarts beleid en beheer.

7. Personeelsbeleid
door Annemarie Pinkse en Margreet Fraanje

De Schola Medica heeft een Prof Class ontwikkeld voor de module Praktijkorganisatie. In de workshop “Personeelsbeleid” bespreken we globaal de e-learning van de Prof Class over dit onderwerp. We zullen ook zelf met enkele opdrachten aan de slag gaan.
Annemarie Pinkse is huisarts en docent in de module “praktijkorganisatie” bij de Huisartsopleiding LUMC
Margreet Fraanje is huisarts en coördinator Jaar 1 Huisartsopleiding LUMC

8. PROFclass Kwaliteit en verandermanagement
door Karin Slotman

Afgelopen jaar is er landelijk nieuw blended onderwijsmateriaal ontwikkeld voor aios over Praktijkmanagement onder de noemer PROFclass. Een van de onderwerpen van de PROFclass is ‘Kwaliteit en verandermanagement’. Tijdens deze workshop laten we zien wat de aios hierover leert, maar ook hoe je als opleider de aios hierbij kan begeleiden. Bovendien willen we ook jou als opleider ook iets mee geven over verandermanagement.

Karin Slotman is Projectleider Ontwikkeling PROFclass (Praktijkmanagement)

17 september 2024

09:00 - 09:45

Inloop en inschrijving, koffie in de lounge

09:45 - 13:00

Plenair met interactief deel over Generatieleren

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:15

Ronde 1 semi plenair over LOP en workshops

15:15 - 15:30

pauze

15:30 - 16:45

Ronde 2 semi plenair over LOP en workshops

16:45 - 17:15

LHOP en Pluim voor opleiders

17:15 - 17:30

Pauze met snack en drankje

17:30 - 19:30

Activiteit / ontspanning

20:00 - 22:00

Diner

18 september 2024

09:00 - 12:00

Plenair met interactief deel over Innoveren

12:00 - 13:00

Lunch

12:30 - 13:30

Kort plenair over AIOTHO traject

13:30 - 14:30

Ronde 1 workshops

14:30 - 14:45

wisseltijd

14:45 - 15:45

Ronde 2 workshops

15:45 - 16:15

Plenaire afsluiting

16:15

badges inleveren bij Sindy en Esther voordat je naar huis gaat

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren