Wat is de zin van zinnen in de logopedische behandeling van afasie? Is het zinvol om zinnen te integreren in je behandeling? Zijn zinnen zinnig bij afasie, wanneer je het vermogen om in zinnen te formuleren kwijt bent? Is nadenken over zinnen alleen zinvol wanneer iemand een syntactische stoornis heeft? De 9e editie van de Aphasia Clinics getiteld Zintaxis zal in het teken staan van de zin.

In de behandeling van afasie lijkt syntaxis een wat ondergeschoven kindje. Er is relatief veel aandacht geschonken aan behandelmateriaal op woordniveau zoals werkwoorden, maar er is vrij weinig uitgegeven behandelmateriaal op zinsniveau. Het is dan ook niet eenvoudig om een syntactische stoornis na een verworven hersenletsel te behandelen, omdat het syntactische systeem erg complex is.

Een voorwaarde om de vinger op de precieze stoornis te leggen bij afasie en de behandeling erop aan te sluiten is een goede kennis van syntaxis. De middag zal daarom worden afgetrapt met een lezing waarin enkele basisbegrippen van de Nederlandse syntaxis aan de orde komen met inzichten naar de praktijk. Hierna volgt een lezing over de rol van argument structuur in connected speech. We vervolgen de middag met een literatuur overzicht van internationale behandelmethoden gericht op de syntaxis. Een nieuw te verschijnen behandelprogramma voor de behandeling van zinnen wordt gepresenteerd. Ook is er een paneldiscussie waarin twee uitgangspunten in de behandeling van een syntactische stoornis zullen worden verdedigd:

1. Zinsstructuur vergemakkelijken (bijvoorbeeld ellipsen)

2. Complexe zinstructuur aanbieden (bijvoorbeeld constraint-based)

Na een verrassende afsluitende lezing hopen we dat u na deze middag weer een frisse kijk op syntaxis heeft en meer weet over de 'zin' van het behandelen van zinnen.

Er is accredicatie aangevraagd voor 5 uur. 

 

Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam,

Dr. Femke Nouwens, logopedist/klinisch linguïst

Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst

Dr. Evy Visch-Brink, klinisch linguïst

 

Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren