Aphasia Clinics 2023 "Afasie bij meertaligheid en anderstaligen: verstaan we elkaar?"

We komen het allemaal wel eens tegen, je krijgt een verwijzing van iemand met een forse afasie en je ziet “taalbarrière” of "meertalig" staan. Twee- of meertalige afasie zal met de groeiende diversiteit in Nederland gebruikelijker worden. Toch is het overgrote deel van de logopedisten Nederlandssprekend. In de klinische praktijk kan meer- en anderstaligheid uitdagingen met zich meebrengen. 

Hoe werken mechanismen van afasie dan in zo’n meertalig brein, welke diagnostische middelen en logopedische behandelingen zijn geschikt? En hoe behandel je iemand met afasie die geen Nederlands spreekt? De elfde editie van de Aphasia Clinics gaat over: Afasie bij meertaligheid en anderstaligen: verstaan we elkaar? Er wordt accreditatie aangevraagd voor 5 uur. 

We hopen u te zien op donderdag 23 maart 2023! 

 

Namens het Instituut Hersenen en Gedrag Rotterdam,

Dr. Femke Nouwens, logopedist/klinisch linguïst

Dr. Djaina Satoer, klinisch linguïst

Dr. Evy Visch-Brink, klinisch linguïst

 

Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren