Stagecriteria Informatica

 

Studiejaar 2022-2023


In het 3e studiejaar gaan de studenten stagelopen bij een bedrijf waar hun toekomstige beroep wordt uitgeoefend. Ze zijn een half jaar (september t/m december/januari) werkzaam bij een bedrijf. Studenten lopen 4 of 5 dagen per week stage. Daarnaast worden tijdens de stage enkele terugkomdagen georganiseerd voor de student waarbij zij aanwezig moeten zijn.

Het doel van de stage is om kennis te maken met de vele verschillende aspecten van het vak. De student neemt deel aan het totale werkproces. Dit betekent dat zoveel mogelijk facetten van het beroep aan bod moeten komen: van opdrachtbespreking met de klant, analyse en advies, tot uitvoering en oplevering.

We verwachten dat u de student een actieve en zelfstandige bijdrage laat leveren, zodat de student de gewenste beroepsvaardigheden zoveel mogelijk ontwikkelt. De student wordt daarbij intensief begeleid door iemand binnen het bedrijf die werkzaam is in het beroep, waarvoor de student wordt opgeleid. Tevens verwachten we dat de student samenwerkt met diverse HBO-ers binnen het bedrijf, een afdeling of team om breed in aanraking te komen met de toekomstige werkomgeving.

Tijdens de stage werkt de student aan opleidingscompetenties en aansluitende leerdoelen. U biedt voldoende ruimte en relevante (deel)opdrachten hiervoor en laat de student met de juiste aandacht, begeleiding en feedback deze leerdoelen en competenties optimaal ontwikkelen. De leeromgeving van de student staat centraal.

Voorwaarden stagebedrijf Informatica
● De kernactiviteiten van het bedrijf of afdeling waar de student stage loopt, sluiten aan bij het profiel van de opleiding
● Het stagebedrijf heeft minimaal vijf vaste medewerkers in dienst (excl. ondersteunend personeel en stagiaires).
● Er zijn minimaal twee vaste programmeurs in dienst bij het stagebedrijf
● Meerdere professionals uit het relevante beroepenveld in het stagebedrijf hebben een HBO achtergrond
● Het stagebedrijf biedt dagelijks de gelegenheid samen te werken met professionals, waaronder HBO-ers en/of WO-ers
● De student heeft een fysieke werkplek voorzien van een computer met de benodigde configuratie en software. Thuiswerken is beperkt toegestaan.


Voorwaarden stagewerkzaamheden
● Tijdens de stage staat de ontwikkeling en leeromgeving van de student centraal
● De student krijgt de gelegenheid om kennis en vaardigheden toe te passen en vooral verder te ontwikkelen
● De werkzaamheden sluiten aan bij het opleidingsprofiel, competenties en leerdoelen. Deze werkzaamheden en leerdoelen worden voorafgaand aan de stage overeengekomen door student, bedrijf en de opleiding
● De werkzaamheden zijn op HBO denk- en werkniveau en dus niet alleen ondersteunend en uitvoerend; de student heeft eigen inbreng en verantwoordelijkheden en levert een zelfstandige bijdrage
● De student maakt deel uit van een team van professionals dat werkt aan relevante vakgerichte opdrachten en krijgt gelegenheid samen te werken met HBO-professionals
● Er is gelegenheid voor de student om de breedte van het werkproces mee te maken; van klantcontact tot oplevering


De opleiding kan zich het recht voorbehouden om een stage af te keuren, indien blijkt dat er niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, of indien er zich situaties voordoen waardoor de kwaliteit en geschiktheid van de stageplaats niet (meer) kunnen worden gegarandeerd.

Verwachtingen begeleiding
● Eén persoon binnen het stagebedrijf wordt aangewezen als begeleider van de student. Deze persoon heeft een HBO achtergrond en is werkzaam op dezelfde dagen als de student. De begeleider maakt een account aan op Praktijklink.nl en registreert zichzelf als begeleider
● De begeleider bepaalt in overleg met de student de begeleidingsvorm
● De begeleider is verantwoordelijk voor de procesmatige begeleiding van de student binnen het bedrijf en begeleidt deze ook op inhoudelijk en technisch vlak
● De begeleider geeft wekelijks gerichte feedback en sturing aan de student
● Begeleidt de student binnen het bedrijf bij het ontwikkelen van de competenties
● Stemt verwachtingen af met student en stagedocent op uitnodiging van de student
● Ontvangt de stagedocent op verzoek van de student tenminste één keer op de werkplek
● Vult halverwege de stage en aan het eind van de stage het feedbackformulier in en gaat hierover in gesprek met de student

Achtergrond opleiding Informatica
De informatica studenten worden opgeleid tot software engineer, om de wereld om ons heen in de toekomst efficiënter in te richten. Ze raken bekend met diverse aspecten binnen het ICT werkveld en leren deze technieken op verschillende manieren in te zetten. Voor app, web of game ontwikkeling, big data verwerking of software ontwikkeling.

Competenties stage Informatica
Tijdens de stage werkt de student aan de competenties manage & control, analyseren, adviseren, ontwerpen, realiseren en professional skills.

Contact
Voor vragen over stage kunt u contact opnemen met: Anouk Dujardin (Stagecoördinator opleiding Informatica), bereikbaar via e-mailadres: A.Dujardin@hr.nl