In de week van 23 oktober hebben deelnemers de laatste praktische informatie per e-mail ontvangen. Niet ontvangen? Bel dan Kim op 06 22 544 644. 
Nog niet ingeschreven? Deelnemen kan natuurlijk nog! 

Deze nieuwe, boeiende workshop is gericht op die coaches en begeleiders van (top)sporters die hun fysieke trainingen willen verbeteren. In deze workshop nemen de ervaren workshopleiders Els van Noorduijn en Jaap Verhagen je mee in de meest recente inzichten op dit gebied.

Aan bod komen thema's zoals:

 • Is je fysieke training voldoende gericht op de basis;
 • Is je fysieke training passend bij de voorbereidingen op wedstrijden?;
 • Hoe kun je dit aanpassen per individu?; 
 • Hoe kun je rekening houden met motorische voorkeuren?
 • Hoe houd je rekening met periodisering?
 • Hoe verhoudt fysieke training zich tot mentale training? 

Workshopleiders
Els en Jaap delen hun kennis en jarenlange ervaring vanuit hun eigen topsport- en coachverleden. Al jaren begeleiden zij sporters en coaches. De verkregen inzichten helpen je om (betere) fysieke trainingen te kunnen verzorgen.

Leerdoelen
De workshop biedt veel gelegenheid om zelf te bewegen en naar elkaar te kijken. Hierdoor leer je van en met elkaar. Dit gebeurt aan de hand van concrete opdrachten die zoveel mogelijk uit de antwoorden op de vooraf door de deelnemers ingevulde vragen zijn gehaald. Na je inschrijving staan in de bevestigingsmail daarom een aantal vragen om te beantwoorden. Met jouw antwoorden kunnen Els en Jaap de workshop nog gerichter voorbereiden. 

Concreet: 

 • Theorie rond fysieke training;
 • Het wedstrijdgericht inzetten van deze trainingen;
 • Het omgaan met maatwerk per individu, mede rekening houdend met motorische voorkeuren;
 • Nieuwe inzichten rond periodisering;
 • Hoe kunnen fysieke en mentale training elkaar versterken?
 • Wat zijn valkuilen en hoe die te omzeilen

Combinatie
Als je de workshop Leer beter waarnemen van maandag 9 oktober hebt gevolgd, kun je nog meer uit deze workshop halen! 

Doelgroep
Coaches, trainers en andere begeleiders in de sport (sporttakoverstijgend) of het (sport)onderwijs.