Limburg heeft de voorbije jaren veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van de circulaire economie. Dit plaatst onze provincie in een sterke uitgangspositie voor de toekomst. Om deze te behouden, zijn verdere stappen nodig. 

Er gaat momenteel veel aandacht uit naar het ontwikkelen en opschalen van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen. De transitie naar een circulaire economie vraagt echter ook om nieuwe rol- en taakopvattingen voor bedrijven, overheden, kennisinstellingen en de samenleving. 

De volgende vragen komen aan bod: Hoe versterken we bestaande overlegstructuren tussen sectoren en regio's? Hoe verhoudt de ontwikkeling van circulaire oplossingen zich tot de toepassing ervan? Welke kansen blijven tot nog toe onbenut, en welke uitdagingen zien we over het hoofd? Ten slotte bespreken we ook aanbevelingen voor beleidskaders op provinciaal, nationaal en Europees niveau.

Op deze pagina vindt u het conceptprogramma. De komende weken worden hier nog programmaonderdelen en sprekers aan toegevoegd. 

17 januari 2024

09:30 - 10:00

Registratie en koffie 

10:00 - 10:05

Opening door Astrid Boeijen CEO Brightlands Chemelot Campus 

10:05 - 10:15

Welkomstwoord door Pamela Habibović, rector magnificus Maastricht University 

10:15 - 10:30

Toelichting doelstellingen en programmaverloop door Frank Boons, directeur Maastricht Sustainability Institute 

10:30 - 11:00

Een leerrijke getuigenis uit de praktijk Een kijkje bij onze buren in Vlaanderen door Brigitte Mouligneau, transitiemanager Vlaanderen Circulair 

Gevolgd door:

Op weg naar een circulair Limburg Een introductie door Nicole Rijkens en Frank Boons, Maastricht Sustainability Institute 

11:00 - 12:00

Strategische dialoog - Limburg Stromenland Wat is het circulair potentieel van Limburg en waar gaan we (verder) werk van maken? Ingeleid door Nicole Rijkens en gefaciliteerd door onderzoekers Maastricht University 

12:00 - 12:30

Plenaire afronding van de ochtend door Frank Boons en Nicole Rijkens

12:30 - 13:30

Lunch en groepsfoto

13:30 - 14:00

Game changers (?) in samenwerken aan circulariteit: Projecten en pilots in de Euregio uitgelicht

  • Lia Voermans voorzitter stuurgroep Brightlands Circular Space
  • Casper Gelderblom wethouder Gemeente Heerlen
14:00 - 14:50

Panelgesprek over Circulaire Economie en de Regio - Grenzen slechten, kringlopen sluiten

Dit panel brengt vooraanstaande sprekers samen om de voortgang van Limburg in de circulaire transitie te bespreken, in vergelijking met andere regio's in Nederland en Europa. De panelleden verkennen de uitdagingen bij het overstijgen van sectorale en regionale grenzen in circulariteitsprojecten. Ze gaan ook in op hoe lokale actoren in Limburg kunnen leren van en samenwerken met soortgelijke initiatieven elders, en hoe lokale inspanningen gekoppeld kunnen worden aan nationaal en Europees beleid. 

Vivianne Heijnen demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Nancy Bocken hoogleraar duurzaam ondernemen Maastricht University 

Jo Peters voorzitter regio board Chemelot Circular Hub

Klaske Kruk oprichter van adviesbureau Circularities en Circular Hero 2021

Moderator: Job Zomerplaag, Studio Europa Maastricht 

14:50 - 15:10

Koffiepauze 

15:10 - 15:40

De Circulaire Carrousel: Initiatieven en inspiratie uit Limburg

  • Stadslabs Sittard-Geleen lokaal platform voor circulaire stadmakers
  • Natuur- en Milieufederatie Limburg organisator van prijs voor beste circulaire burgerinitiatief in Limburg
  • Yuverta onderwijsinstelling in het mbo en vmbo werkt aan een module circulaire economie
  • Circular Design Group innovatiecommunity in Noord-Limburg
15:45 - 16:15

Collectieve agenda-setting voor onderzoek en actie: Waar maken we samen werk van? 

Aan het einde van de middag komen we terug op de gehele agenda (Op weg naar een circulair Limburg). Op basis van de werkbladen van de ochtend en de terugkoppeling van de begeleiders tonen Nicole Rijkens en Frank Boons een integraal beeld van de oogst van de dag. Zij delen vervolgens een paar reflecties en vragen naar reacties uit de zaal. 

16:15 - 16:25

Creatieve samenvatting van de dag door AI-artiest en onderzoeker Gijs Wijngaard

16:25 - 16:30

Afsluiting door Nick Bos, vice-voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University

16:30 - 17:30

Netwerkborrel