Middagworkshops

Titel: Uitdagende en verdiepende gespreksvoering voor jonge mensen met dementie
Sprekers: Ilse Nieuwland & Lisette Brouns


Waarom verlopen sommige gesprekken stroef terwijl andere gesprekken als vanzelf lijken te gaan? 1330 is een wetenschappelijk onderbouwde gespreksmethodiek waarbij écht betekenisvol contact tussen mensen tot stand wordt gebracht. De methodiek is een verzameling van gespreksvaardigheden die kunnen worden ingezet tijdens groepsgesprekken of een-op-een. Recent is de methodiek doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor mensen met lichte vormen van dementie. 

Deze interactieve workshop biedt een aantal praktische handvatten en een eerste kennismaking met de methodiek.

Achtergrond sprekers
Ilse Nieuwland is medeoprichter van 1330 en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Ze zet zich met beide organisaties in voor betekenisvolle en cognitief uitdagende welzijnsactiviteiten (o.a. voor mensen met dementie). Ilse is gecertificeerd trainer, sociaal psycholoog en heeft jarenlang communicatietrainingen gegeven aan zorgprofessionals. 

Lisette Brouns is projectleider bij 1330 en nauw betrokken geweest bij de (door)ontwikkeling van de 1330 methodiek. Lisette is gecertificeerd trainer, sociaal wetenschapper, en heeft een master in Social Policy & Public Health. 

Over 1330
1330 is in 2018 opgericht door Enny van Arkel en Ilse Nieuwland. 1330 is een organisatie die zich inzet voor écht betekenisvol contact. 1330 gelooft namelijk dat contact in de basis staat van wie wij zijn als mens, maar dat het hebben van écht betekenisvol contact lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom zet 1330 zich in voor het vergroten van sociale inclusie en het faciliteren van goede gesprekken.

Iedereen wil graag gezien worden en zich verbonden voelen, ongeacht leeftijd, achtergrond en (levens)ervaring. Door het bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen en advies werkt 1330 aan een samenleving waarin iedereen écht betekenisvol contact kan hebben. Recent is het project 1330+ van start gegaan, waarbij de methodiek is doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor mensen met lichte vormen van dementie. 


Titel: De rol van de casemanager dementie in de dementievriendelijke samenleving 
Spreker: Gerben Jansen


Steeds meer gemeenten zijn al dementievriendelijk of hebben de intentie om dit te gaan worden. Wat is je rol en meerwaarde als casemanager dementie binnen de dementievriendelijke samenleving? Gerben heeft een kartrekkersrol als casemanager dementie in de gemeente Roosendaal. Uit eigen ervaringen vertelt hij hierover en wat er binnen de gemeente Roosendaal allemaal is georganiseerd. Hij gaat in op vragen als; wat kan je als casemanager dementie betekenen voor de dementievriendelijke samenleving? Maar ook hoe je de verbinding kan leggen tussen de zorg- en welzijnsdomeinen en de gemeente.

Achtergrond spreker
Gerben is begonnen als ziekenverzorgende en heeft na zijn HBO-V in Roosendaal samen met de neurologen van het Bravis Ziekenhuis de geheugenpolikliniek vormgegeven. Hij werkte deels voor de thuiszorg en deels voor het ziekenhuis als casemanager dementie. Een paar jaar geleden heeft hij het ziekenhuisleven achter zich gelaten en werkt nu parttime als Senior Casemanager Dementie voor Thuiszorg West-Brabant. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf Augusta D, verzorgt o.a. lessen bij Breederode Hogeschool en zet zich in voor V&VN als voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundigen, afdeling V&VN Maatschappij en Gezondheid. 


Titel: Het Odensehuis; ondersteuning van jonge mensen met dementie en hun naasten
Spreker: Loesan Peters


In deze workshop wordt ingegaan op wat een Odensehuis is, wat de meerwaarde is voor jonge mensen met dementie en op welke wijze de casemanager de cliënt en mantelzorg kan informeren en contact kan maken met het Odensehuis. Onderwerpen als ‘het ontschotten in de zorg’, ‘het belang van ketensamenwerking’ en ‘de rol van de casemanager’ komen aan bod. Welke rol kan het Odensehuis Animi Vivere spelen binnen de zorg voor jonge mensen met een dementie? Enkele kenmerken zijn laagdrempeligheid, innovatie, inloop en ontmoeten, kennis en informatievoorziening voor het gehele netwerk, het ‘ontschotten’ van zorg en daarbij de samenwerking met de casemanager.

Het Odensehuis Animi Vivere is het eerste Odensehuis van Nederland dat zich specifiek richt op jonge mensen met dementie. Dit Odensehuis is aangesloten bij het landelijk Platform voor Odensehuizen, en als (enige Odensehuis) lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Netwerk 100.

Achtergrond spreker
Loesan Peters van Duifhuizen is directeur van het Odensehuis Animi Vivere, het enige Odensehuis in Nederland dat zich specifiek richt op jonge mensen met dementie. Dit Odensehuis is aangesloten als zelfstandig lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en bij het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland.
Daarnaast is Loesan ontwikkelaar en hoofddocent van de opleidingen rondom blended learning, voor de module dementie op jonge leeftijd voor zorgprofessionals (waaronder de post-hbo-opleiding voor de landelijk erkende opleidingen voor casemanagers dementie als specialisatieopleiding). Ook is ze lid van de Commissie Scholing, Advies en Deskundigheidsbevordering van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd.


Titel: Familiezorg meets Teamsamenwerking
Yvonne van de Sande & Iris Rens-Verschoor


Daar waar wordt samengewerkt, biedt de Methode Familiezorg een uitkomst.
Deze methode is ontwikkeld om families in zorgsituaties dusdanig te begeleiden, zodat alles en iedereen een stem krijgt en een gelijkwaardige samenwerking tussen familie, zorgvrager en professional gerealiseerd kan worden. De Methode Familiezorg is gebaseerd op de systeemtheorie. De systeemtheorie geeft een verklaring waarom mensen doen wat ze doen door niet naar het individu te kijken, maar naar de context én de onderlinge relaties. Wanneer je met de bril Familiezorg naar samenwerking binnen teams en organisaties kijkt, zijn veel overeenkomsten te herkennen tussen de dynamiek in families en de dynamiek in organisaties. 
Wil je de onderlinge samenwerking verdieping geven? In een vogelvlucht nemen we je mee in deze waardevolle methode.

In de workshop worden een aantal thema’s belicht:
⦁    De overeenkomstige dynamiek in families en teams
⦁    Zorgtriade: werken vanuit gelijkwaardigheid in je team en met zorgvrager en
     familie
⦁    Wat is daarvoor nodig en wat is jouw rol als professional?
⦁    De ontmoeting van mens tot mens in samenwerking (check in)
⦁    Open communicatie leidt tot minder stress
⦁    Waardevrij kijken is waardevol in zorgsituaties en in teamsamenwerking
     (ontschuldigen)
⦁    Socratische vragen stellen (zonder oordeel, vanuit een open en nieuwsgierige houding, blijvend bij het verhaal van de ander en zet aan tot denken)

Achtergrond sprekers
Yvonne heeft een verpleegkundige achtergrond en is een ervaren trainer. In haar werk ligt de focus op verbinding, goede relaties en ruimte voor de ander. Ze werkt vanuit de overtuiging dat goede samenwerking ontstaat als de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties benut worden. Open communicatie leidt tot minder stress, is een belangrijk uitgangspunt in het werken volgens de Methode Familiezorg en passend bij Yvonne als persoon. In alle aspecten van haar werk is de systemische werkwijze leidend. Door uit te zoomen, helpt zij patronen te ontdekken én hoe je deze kan doorbreken. Eén kleine stap kan leiden tot grote verandering.

Iris Rens is een breed opgeleide, systeemgerichte hulpverlener, verpleegkundige, trainer en teamcoach. Bevlogen, loyaal, analytisch, eerlijk, rechtvaardig, sportief, no-nonsens, een vleugje humor en een tikkeltje verlegen. Dat is Iris in een notendop. Met een Social Work en verpleegkundige achtergrond heeft zij veel families en zorgprofessionals mogen ontmoeten vanuit verschillende functies in de gehandicaptenzorg, jeugd-GGZ, wijkverpleging-en verpleeghuiszorg. Zorg, een hulpvraag of een ingrijpende gebeurtenis speelt zich altijd af in een bredere context en raakt alle betrokken. En dát is precies wat Iris telkens raakt, waardoor zij in haar rol een bijdrage wil leveren aan familiegerichte zorg. Een zorglandschap creëren waarin een gelijkwaardige samenwerking vanzelfsprekend is en ieders inbreng ertoe doet. Daar richt Iris graag de aandacht op in training, teamcoaching en familiebegeleiding. Samen op zoek naar patronen en dat wat nodig is voor een andere dans.

Studio Familiezorg
Studio Familiezorg is een samenwerkingsverband tussen Yvonne van de Sande en Iris Rens. Hun expertise in Familiezorg en hoe te komen tot gelijkwaardige samenwerking en goed afgestemde zorg delen zij middels training & teamcoaching en familiegesprekken & mediation.
Ze bekijken een situatie altijd systemisch, want een aandoening, ziekte of een ingrijpende gebeurtenis raakt niet alleen degene die het overkomt: het hele systeem wordt geraakt. Dit geldt zowel voor families als binnen teams.

Zowel in teamsamenwerking als binnen families in zorgsituaties kunnen mensen heel verschillend kijken naar wat goede samenwerking en goede zorg inhoudt. Dit anders kijken, kan voor flinke spanningsvelden zorgen. Hoe bereik je aandacht voor diversiteit en gelijkwaardigheid, waardoor alles gezegd en gezien mag worden, de onderlinge afstemming en samenwerking naar een hoger niveau getild en zorg écht op maat gemaakt kan worden?
 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren