COLLEGEREEKS:
Democratie onder druk: Over boosheid, burgers en politiek

Dr. Sjaak Koenis

Docent filosofie, UM

De colleges worden alleen online aangeboden. De reeks is verplaatst van live in de zaal naar online via zoom.

De afgelopen tijd heerst er een crisissfeer rond de Nederlandse democratie. De middenpartijen verliezen steeds meer kiezers, de stem van partijen op de flanken klinkt steeds luider. Het blijkt erg moeilijk te zijn om een nieuwe regeringscoalitie te vormen, maar dit is niet het enige probleem waarmee we worden geconfronteerd: er lijkt geen einde te komen aan de boosheid van burgers.

Waarom zijn burgers zo boos? In deze collegereeks onderzoeken we een drietal spanningen in onze democratie die de bron zijn van de boosheid van burgers: die tussen elite en volk, gelijkheid en ongelijkheid, en ten slotte die tussen individu en gemeenschap. Deze spanningen zijn er altijd al geweest, maar manifesteren zich in een nieuwe gedaante nu de vertrouwde partijendemocratie langzaam evolueert naar een publieksdemocratie. 

Kosten hele live reeks
Studenten UM gratis
Medewerkers UM en studenten andere instellingen €12,50
Overigen €25
 

11 januari 2022

19:30 - 21:30

1. De januskop van de democratie: democratie als bron van emancipatie en ressentiment

18 januari 2022

19:30 - 21:30

2. Elite en volk: de rol van populisme in de huidige democratie

01 februari 2022

19:30 - 21:30

3. Gelijkheid: statusverschillen, rechtvaardigheid en afgunst

08 februari 2022

19:30 - 21:30

4. De Nederlandse cultuur onder druk: Zwarte Piet en racisme

15 februari 2022

19:30 - 21:30

5. Traditie en vernieuwing van de Nederlandse democratie