Doel

Het doel van het programma is een versnelling aan te brengen in het verduurzamen van de bestaande particuliere woningbouw in Zeeland. Vanuit de gedachte dat we verantwoordelijk zijn om ook de generaties na ons op een prettige manier op aarde te kunnen wonen en daarom de urgentie om de CO2 uitstoot te beperken groot is.

Aanleiding

De provincie Zeeland constateerde samen met de bouwondernemers en installateurs dat het tempo waarin verduurzaming plaatsvindt een versnelling kan gebruiken om de doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te kunnen krijgen te halen. Provincie Zeeland wil graag koploper zijn in Nederland op het gebied van de energietransitie. Daarom is een programma opgesteld om deze versnelling te organiseren onder de naam ‘Opleiden bouw- en technieksector in de energietransitie voor de particuliere woningvoorraad’.

Het doel is als volgt:

 • Gevoel van urgentie creëren bij ondernemers uit de Bouw en Techniek sectoren om op dit thema strategisch te positioneren.
 • Concrete handvatten/oplossingen / instrumenten bieden aan ondernemers om hier met en binnen hun eigen organisatie of in onderlinge samenwerking mee aan de slag te gaan.
  • Bedrijfsstrategie
  • Opleidingsstrategie van medewerkers
  • Ontsluiten van beschikbare tools en ondersteuning
 • Verbinden met andere projecten, netwerken en initiatieven in en voor Zeeland. Mee koppel kansen zoeken.

De samenwerking is opgezocht met Scalda en de HZ University of Applyed Sciences. Dit om de verbinding tussen opleiden en werken te versnellen en om meer gerichte onderwijs te kunnen leveren.

Uitvoering

Er zijn de volgende actielijnen bedacht om uitvoering te geven aan versnelling:

 • Inventariseren kennisniveau en behoefte bij de ondernemers.
 • Ontwikkelen Zeeuwse samenwerking met aannemers en installateurs.
 • Ontwikkeling opleidingsprogramma energietransitie niveau ¾.
 • Trainingsaanbod werksessies.
 • Trainingsaanbod praktijkervaring.
 • Trainingsaanbod kennisdeling.
 • Praktische hulpmiddelen.