05 april 2022

12:30 - 13:00

Check-in

13:00 - 13:10

Kick-off door Egge van der Poel (Dagvoorzitter)

13:10 - 13:20

Agnes Jager en Jacolien Coes (Voorzitter stuurgroep DORP en directeur DORP) 

13:20 - 13:50

Lucas Cornips (Beleidsmedewerker ethiek, Ministerie van VWS) - Programma Regeldruk

13:50 - 14:20

Rita Azevedo (Senior Program Manager Lygature, Health RI) - Service desk community

14:20 - 14:45

Pauze

14:45 - 15:15

Veronique van Dooren (Programma-adviseur ZorgEvaluatie & Gepast Gebruik, ZE&GG) - Programma ZE&GG

15:15 - 16:00

Rondetafel gesprek; 'De toekomst van klinisch oncologisch onderzoek: wat is er nodig en wat kan DORP hierin betekenen?' Agnes Jager (onderzoeker), Thijs Merkx (bestuurder IKNL), Sietske van Nassau (onderzoeker), Miranda Wijdenes (KWF) en Lucie Loman (patientvertegenwoordiging)

16:00 - 16:15

Eva Verheij en Suzanne Meiring - (Arts- onderzoekers, Ontregel het Onderzoek)

16:15 - 16:30

Jacolien Coes - Toekomstperspectief DORP

16:30 - 17:00

Afsluiting inclusief drankje

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren