Een andere kijk op de energietransitie
 

Europa in 2050 klimaatneutraal met een volledig circulaire economie, dat is het doel. De netbeheerders, die samenwerken in de groene netten coalitie, verduurzamen samen met hun toeleveranciers door nieuwe assets beter in te passen, duurzamer en natuur-inclusief te maken. Denk daarbij aan de inzet van circulaire kabels, SF6 vrije installaties, groene daken, hergebruik van materialen, inpassing van duurzame stations, duurzame eigen opwekking etc.

De vraag die zich echter steeds meer opdringt, is of we ons nog veel meer kabels en onderstations kunnen permitteren? Is het handhaven van onze manier van leven, ons economische belang, belangrijker dan bijvoorbeeld grondstof- en energiebesparing, onze CO2-footprint, biodiversiteit en daarmee de leefbaarheid van onze aarde voor de komende generaties? 

De uitdaging
De vraag die centraal staat op 12 mei tijdens het Dutch Power & Groene Netten evenement is of de huidige energietransitie wel dé oplossing is voor het energievraagstuk dat er ligt? En zo nee, wat is het alternatief dan? De uitdaging die voorligt, is: hoe geven we invulling aan de energietransitie op zo’n manier dat we tegelijkertijd ook kunnen bijdragen aan het bereiken van een klimaat neutrale economie, een gezonde leefomgeving en een sterk verlaagde CO2-footprint.

Praat mee over onderwerpen als duurzaamheid, circulariteit, maakbaarheid, betaalbaarheid, maatschappelijke kosten-batenanalyses, grootschalige energiebesparing, lokale duurzame opwekking en volledige hergebruik van materialen (energie- en grondstoffenbalans). En de mogelijke consequenties voor comfort, betrouwbaarheid en de meervoudige functionaliteit van nieuwe assets (kilmaatadaptie, energieproductie en natuur inclusief). 

Datum: Donderdag 12 mei 2022
Tijd: van 14.00 – 17.00 uur met aansluitend een dinerbuffet
Locatie: Locatie Mereveld: Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

 

Programma: Voor programmadetails en de tijden kijk hier


Stichting Dutch Power & Coalitie Groene Netten