De online cursus bestaat uit twee sessies van 1,5 uur.

Sessie 1 behandelt de theorie van effectiever coachen en geeft een uitgebreide uitleg en onderbouwing.

Sessie 2 (na een week) bespreekt de huiswerkopdracht, diverse casussen en is gericht op de praktijk. Deelnemers kunnen vragen stellen en/of aangeven waar ze de afgelopen week tegenaan zijn gelopen.

vr 25 juni 2021

08:55 - 09:00

Registratie en inloggen online cursus

09:00 - 10:00

Theorie effectiever coachen

10:00 - 10:20

Vragen

10:20 - 10:30

Introductie huiswerkopdracht

10:30

Einde 

vr 02 juli 2021

08:55 - 09:00

Registratie en inloggen online cursus

09:00 - 09:30

Bespreken vragen nav cursusdag 1 & bespreken huiswerkopdracht

09:30 - 10:00

Bespreken ervaringen en praktijkvoorbeelden deelnemers

10:00 - 10:30

Laatste vragen en evaluatie cursus

10:30

Einde