Aanmelden

[For more information about the registration in English, see below.]

Aan dit college op donderdag 30 juni 2022 zijn geen kosten verbonden. Omdat er een maximumcapaciteit is, moet u zich echter wel inschrijven via onderstaand formulier. U krijgt later instructies en de link toegestuurd om het college online bij te wonen. Vul dus het e-mailadres in waarop u deze informatie wil ontvangen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het college op locatie bij te wonen. De locatie van het college wordt ook later bekend gemaakt, maar zal in een van de gebouwen van Maastricht University (Randwyck) zijn. We zouden u daarom willen verzoeken aan te geven of u online of fysiek zult deelnemen aan dit college.

This hybrid lecture on the 30th of June is for free. However, because there is a maximum capacity, you must register using the form below. Unfortunately, we were not able to translate the whole form. You will later be sent instructions and the link to attend the lecture online. So enter the e-mail address where you would like to receive this information. In addition, there is also the possibility to attend the lecture on location. The location of the lecture will also be announced later, but will be in one of the buildings of Maastricht University (Randwyck). We would therefore like to ask you to indicate whether you will participate online or in person.