08 oktober 2021

10:30 - 11:00

Inloop

11:00 - 11:10

Opening door burgemeester Tjeerd van der Zwan en Ferenc van Damme

11:10 - 11:35

Panel interview

Onder leiding van dagvoorzitter Ferenc van Damme beginnen we het programma met een gesprek over de participatiedemocratie. Naast het panel worden ook de deelnemers uitgedaagd om mee te denken over de vragen en stellingen. Het panel bestaat uit:

  • Tjeerd van der Zwan - burgemeester gemeente Heerenveen
  • Jelle Zoetendal - wethouder gemeente Heerenveen
  • Sybrig Sijtsma - raadslid gemeente Heerenveen 
  • Arjen van Leeuwen - particpatiespecialist
  • Geerten Bogaard - Thorbecke Hooglereaar
  • Avelien Haan - onderzoeker
  • Arend Toering - student NHL Stenden
11:35 - 12:30

Workshop ronde 1

In de break-outsessies heeft iedereen de gelegenheid  om ervaringen te delen!
Onder leiding van ervaren gespreksleiders gaan we in gesprek over de democratische waarden. Bij die gesprekken zitten kennisdelers die betrokken zijn geweest bij één van de experimenten: ambtenaren, raadsleden, studenten en inwoners.
Je kunt ook een braindate met een andere deelnemer doen, een docu kijken en nabespreken of meedenken over hoe we onze monitor kunnen verbeteren.
Ga naar de pagina Workshops voor meer informatie.

12:30 - 13:00

Lunchpauze

13:00 - 13:15

Gesprek prinses Laurentien en Ferenc van Damme

Als je terugkomt van de lunch kun je nog even bijkomen en luisteren naar een gesprek tussen prinses Laurentien en onze dagvoorzitter.

13:15 - 14:00

Workshop ronde 2

14:00 - 14:30

Plenaire afsluiting

Aan het einde van het programma gaan we onder leiding van Ferenc van Damme alle inzichten en tips van de dag verzamelen.

 

14:30 - 15:00

Digitaal café

In het digitale café is er ruimte voor  nabespreking en netwerken.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren