IMOZ Symposium

Anders kijken, denken en doen in de ouderenzorg. Hoe doe je dat? Meld je aan voor het IMOZ symposium op 20 februari!
 
In het IMOZ programma hebben we inmiddels veel praktische inzichten opgedaan over het samenwerken binnen het (regionaal) netwerk. Die willen we graag met je delen.

 

Wat is IMOZ?

IMOZ is een methodiek die zich richt op integrale medische ouderenzorg: samen zorg verlenen aan kwetsbare ouderen. In IMOZ staat een nieuwe manier van samenwerken tussen zorgprofessionals en organisaties centraal.

 

Geleerde lessen uit de theorie en praktijk 
Goede zorg staat onder druk. Meer van hetzelfde heeft geen zin. We moeten het oplossend vermogen vergroten om met hetzelfde aantal professionals meer ouderen bedienen. Tijdens dit symposium worden de inzichten gedeeld van het IMOZ programma tot nu toe. Voor jouw inspiratie. Hierin wordt de praktijk gekoppeld aan het wetenschappelijk onderzoek van programmaleider Ellen van Ginkel. Verandering lukt alleen samen: wat kan jij bijdragen aan deze? 

 

Doelen van dit symposium

Professionals weten na deelname aan het symposium wat IMOZ is. Ook krijgt men zicht krijgt op de wetenschappelijke inzichten voor de veranderkundige aanpak van IMOZ. Het derde doel is dat professionals weten hoe ze dit aan de hand van de IMOZ-methodiek kunnen vertalen in hun eigen context.

Waar en wanneer
Maandag 20 februari van 15:00 tot 17:00 uur met aansluitend een netwerkborrel

Locatie: Rosa Spier Huis Hector Treublaan 97 te Laren en (onder voorbehoud) online

 

Aanmelden

Wil jij hier bij zijn? Leuk! Meld je aan!

Online (kopieer de link): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg5Mjg4NDAtZGFjYy00YTYxLWIxOWYtMjc0NmRiZTUwZGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220154e488-80dd-45d3-b4fc-3732960b8389%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf1de5d-e22d-4ccf-87bd-8945d9764355%22%7d

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren