Dagvoorzitter en expert

 

Cees Vervoorn is Manager Toegepaste Wetenschap (chief science officer) bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hij is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke positionering van het Kenniscentrum en zorgt voor het strategisch onderhoud en uitbreiding van het kennisnetwerk met de wetenschap en andere kennispartners. Dit houdt in dat hij vanuit zijn functie de verbindende schakel tussen de wetenschap en de praktijk vormt. Hij speelt in op vragen en behoeftes uit het veld en zorgt dat vragen vanuit hogescholen en universiteiten naar het werkveld worden ‘vertaald’. Cees was hiervoor Lector Topsport & Onderwijs aan de HVA. 

 

Sprekers

Ruud den Hartigh is Professor Talentontwikkeling bij de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daar coördineert hij het internationale masterprogramma Talent Development and Creativity met een belangrijke focus op sport. Veerkracht is een kernthema in zijn onderzoek, dat hij uitvoert in samenwerking met verschillende bonden, professionele sportorganisaties en Defensie (bv. Korps Commandotroepen). Hij is onder andere projectleide van het nationale 'Resilient Athletes' project over veerkracht in de sport. 

Raôul Oudejans is (Associate) Professor Sport- en Prestatiepsychologie, afdeling Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam en Center of Expertise Urban Vitality, Hogeschool van Amsterdam. Raôul is altijd gefascineerd geweest door de enorme bewegingsvaardigheid waarmee we in en met onze omgeving interacteren en de oneindige mogelijkheden die we hebben om daarin steeds beter te worden zoals in sport, muziek en dans. Hij doet dan ook onderzoek naar waarnemen en bewegen in de sport en andere prestatiedomeinen met een accent op de invloed van psychologische factoren op presteren en leren. De laatste jaren heeft hij zich in zijn onderzoek gespecialiseerd in sport- en prestatiepsychologie in het algemeen en in trainen en presteren onder druk in de sport, podiumkunsten en bij de politie in het bijzonder.

Koen Polak is commandant van het eskadron Hoog Risico Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee. In deze functie is hij eindverantwoordelijk voor het functioneren van het gehele eskadron. Dit eskadron bestaat momenteel uit ongeveer 500 marechaussees en groeit dit jaar naar de 700 vte en is werkzaam in het domein bewaken en beveiligen. Hiervoor was Koen, in verschillende functies, werkzaam bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Een eenheid die in crisis gebieden persoonsbeveiliging levert in dienst van de Nederlandse staat. En daarvoor heeft hij de functie vervult van operationeel commandant bij de Dienst Speciale Interventies, een eenheid onder de politie waarbij alle speciale eenheden, zowel defensie als politie, van Nederland onder één dak samenwerken. 

 

Dennis Vonsee is Hoofd Future Operations Koninklijke Marechaussee en in die functie verantwoordelijk voor de aansturing van de gehele Koninklijke Marechaussee operatie (nationaal en internationaal). Oud plaatsvervangend diensthoofd Dienst Speciale Interventies, de antiterreur-eenheid van NL.

Jeroen Otter is sinds 1 juni 2023 coach van de coaches bij het High Performance Team van NOC*NSF. Jeroen is een succesvol en innoverend shorttrackcoach en gaat nu zijn expertise en kennis inzetten ten behoeven van de gehele topsport in Nederland.