Krachtig samenwerken

Op donderdag 22 september vindt de Bestuurlijke conferentie Zorg en Veiligheid Haaglanden ‘Krachtig samenwerken’ plaats. Het belooft een mooie inspirerende middag te worden voor bestuurders werkzaam op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid in de regio Haaglanden!

De conferentie staat in het teken van samenwerking bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken in onze regio. Diverse voorbeelden uit de regio en verhalen van professionals en ervaringsdeskundigen brengen de praktijk dichtbij. Zij gaan met u in gesprek over actuele thema’s, zoals: personen met risicovol en verward gedrag, rivaliserende jeugdgroepen, huiselijk geweld, aanpak van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit en mensen met een licht verstandelijke beperking in het zorg- en veiligheidsdomein. Wat gaat goed en wat kan beter in de dagelijkse praktijk?

De organiserende partijen zijn de negen gemeenten uit de regio Haaglanden, de politie, het Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Dienst Justitiële Inrichtingen, Parnassia, Fivoor, het RIEC, het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV), het Regioteam Zorg & Veiligheid (VNG) en het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren